-

Учителя Беинса Дуно. Каталог на беседите томчетата и песните на Учителя

Автор: Тодор Ковачев
Година: 2004 г.
Град: София
Издателство: ИК "Жануа-98"
Страници: 228
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка: Справочник на беседите и лекциите. Молитвите, музикалните упражнения, Паневритмията, Гимнастическите упражнения, давани от Учителя в периода 1896-1944. Съставител Тодор Ковачев въз основа на: 1. Елена Андреева - каталог 2. Крали Кралев - каталог 3. Трендафила Болдевска, Ангел Кермедчиев - библиография 4. Разговори при Седемте рилски езера - М. Константинов, М. Тодорова, Б. Николов, Б. Боев 5. Учителя - М. Константинов, М. Тодорова, Б. Николов, Б. Боев 6. Издадените томове от лекции и беседи на Учителя 7. Публикуваните издания с музикалните, окултни упражнения от Учителя 8. Лалка Кръстева - каталог

Описание

Съдържание

Вместо предговор 7
Разсъждения за биография на Учителя Беинса Дуно 13
I част. Книгопис 27
II част. Словото на Учителя 41
III част. Молитвата. Молитви, дадени от Учителя 195
IV част. Окултни музикални упражнения. Паневритмия. Гимнастически упражнения 209
Вместо заключение 224
Ползвана литература. 226