-

Цветните лъчи на светлината; Цветовете

Автор: Трендафила Балдевска , Ангел Кермедчиев
Година: 2013 г.
Град: Бургас
Издателство: Издателство „Сдружение Слънчогледи”
Страници: 292
Категория: Учителя Петър Дънов
Бележка: Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки от Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО. От наличните източници – беседи, протоколи, разговори, както и от Завета на цветните лъчи на светлината – е извлечена есенцията чрез цитати и резюмета по разглежданите теми за светлината, цветните лъчи и цветовете. Добавени са цветни илюстрации и стихотворения за по-пълно свързване с вибрациите на съответните лъчи и цветове.

Описание

Съдържание