-
№ 4992

Антикварно списание "Възраждане", год. 6, 1922 г.

Автор: Ст. Андрейчин
Година: 1922 г.
Град: Бургас
Издателство: Възраждане
Страници: 67
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка: "Възраждане" е Толстоисткото българско списание, излизало в периода 1907-1935г. Главен редактор Ст. Андрейчин. Основател и ред. през първата година и Димитър Жечков. Започва като частно издание на Ст. Андрейчин и група вегетарианци. В началото списанието е орган на първата вегетар. група, основана в с. Алан Кайряк [Ясна поляна], Бургаско, с основател и ред. Ст. Андрейчин. Пропагандира толстоисткото учение и вегетарианството. Накрая става орган на Бълг. вегетариански съюз.

Описание

Съдържание

Календар за 1922г.
Толстой
Историческа приказка
Трима братя (сън)
Предание за правения народ
Главният закон
За вярата в Бога
За любовта и за непротивението на злото с насилие
Защо не се обичате като братя
Назарени
За физическия труд
Земелният въпрос
Как живеят духоборите без частна собственост
Национално дразнене
Международният език. Я. Тодоров
Вегетарианство
12 заповеди на здравето
Природно лекуване с безвредни треви
Науката против алкохола
Медицински сведения
Наши и интернационални идейни организации