-
№ 4998

Животът на Иисуса Христа

Автор: проф. Иван. С. Марковски
Година: 1951 г.
Град: София
Издателство: Синодално книгоиздателство
Страници: 52
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка: Животът на Иисуса Христа, според външни, нехристиянски, исторически свидетелства и документи.

Описание

Съдържание

Предговор – 3
Книжката : Съществувал ли е Христос? от Северин е пълна с неверности, измислици и противоречия – 15
I. Древноеврейски източници за живота на Иисуса.
1. Талмудът – 19
2. Йосиф Флавий – 25
II. Римски източници – 31
Тацит, Светоний, Плиний Младши, Целз – 32
Новооткрит пергаментен свитък – 38
Заключение – 40