-
№ 5362

Българска везбена орнаментика

Автор: Иван Коев
Година: 1951 г.
Град: София
Издателство: БАН
Страници: 282
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Везба

Съдържание