-
№ 7112

Месецослов или календар за лето 1847 / Издаде ся трудом и иждивением от хаджи Найдена Иоановича, учителя, жителя татарпазарджичанина, ревнителя болгарскаго просвещения и книгопродавца по всеа Славеноболгария.

Автор: Йоанович, Найден хаджи 1805-1862
Година: 1847 г.
Град: Букурещ
Издателство: Книгопечатница (типография) на Йосифа Копайнига
Страници: 42
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 6
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

На кн. липсва загл. стр.; STP; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №3252, с. 157; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 357-358; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 295.

Съдържание

Месецослов или календар за лето 1847
[Корица]
[Предна оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
Особны примѣчанїѧ
[с. 3]
Пѣснь сՃлтанՃ АбдՃлъ МеџитՃ
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
Лѣточисленїе
[с.] 9
[с.] 10
Родословιе
[с.] 11
Предъ познанїе годишно
[с.] 12
Пасхалїа
[с.] 13
ЇанՃарїи има дни 31 деньо часове 10 ноща 14
[с. 14]
[с. 15]
ФеврՃарιи има дни 28. деньо 11. ноща 13
[с. 16]
[с. 17]
Мартъ има дни 31. деньо 12. чась и ноща 12
[с. 18]
[с. 19]
Апрιллιи има дни 30. деньо, 13 а ноща 11. час
[с. 20]
[с. 21]
Маιи дни 31. деньо е 14. ч. а ноща 10. ч.
[с. 22]
[с. 23]
ІՃнιи Има дни 30. деньо ч. 15. и ноща 9
[с. 24]
[с. 25]
ЇՃлїи има дни 31. деньо часове 14 ноща 10
[с. 26]
[с. 27]
АвгՃстъ има дни 31. денье 13. часа ноща 11
[с. 28]
[с. 29]
Септемврїи. има дни 30. денье 12. чась и ноща 12
[с. 30]
[с. 31]
Октоврїи. има дни 31. деньо 11. а ноща 13. ч.
[с. 32]
[с. 33]
Ноемврιа. има дни 30. денье, 10 час. а ноща 14
[с. 34]
[с. 35]
Декемврιи. дни 31. деньо е 9. час. a ноща 15
[с. 36]
[с. 37]
Гремленїето презъ годината
[с. 38]
Столпове за гласовете и за воскресните Еѵангеліѧ.
[с. 39]
Na znaчenie na пoznameniтiтe пanaiрe, въ Болгаріа, Ѳракіа і Макеdonia
[с. 40]
[Корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Задна оригинална корица]