-
№ 7114

Слово за пастырството на духовныты пастиры. И увѣщаніе къмъ честныты іереи за изповѣдъ-тѫ / Изъ съчиненіята на святаго Димитрія митрополита Ростовскаго. Издава Димитрій Стояновъ отъ Кюстендилъ. Цариградъ. Въ печатницѫтѫ на В. "Македоніѭ". 1872.

Автор: Димитрий Ростовски свети митрополит 1651-1709; Стоянов, Димитър 1824-1874 прев., изд.
Година: 1872 г.
Град: Цариград
Издателство: Печатница на Македония
Страници: 64
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 91
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Книгата е печатана с граждански шрифт.; На гърба на заглавната страница (с. 2) има мото - стих от Йеремия 5: 15.; На с. 3 също - от Битие 51: 40.; На заглавната страница е отбелязано: "Изъ книгитѣ на N. Тодоровъ".; STP; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 7396, с. 347.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1325, с. 654.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 629.

Съдържание

Слово за пастырството на духовныты пастиры. И увѣщаніе къмъ честныты іереи за изповѣдъ-тѫ
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Предна оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Слово за пастырството на духовныты пастиры.
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
Поученιе къмъ ιереиты.
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Задна оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]