-
№ 7116

Бѫлгарски букварь : На иждивеніе московскаго купца, Ангели Николаевича Хаджогло, иѕ града Русчук. Да ся расдаде в дар учащимся юношам / Георги Илиев Бусилин.

Автор: Бусилин, Георги Илиев 1820-1845
Година: 1844 г.
Град: Москва
Издателство: Университетска печатня
Страници: 124
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 3
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

На кн. с инв. №14004 липсват с. 113-117; Същия екземпляр е от библиотеката на Н. Начов; Иждивители: Ангели Николаевича Хаджогло; STP; Спомоществователи:; 2 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №843, с. 38; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, №94, с. 102-103; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 101-102; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 95-96;

Съдържание

Бѫлгарски букварь
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Предна оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригинална корица ]
[Титул]
[Посттитул]
Учителям
[с.3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
Букви заглавни
Строчни
Цѫрковни
[с.] 15
Слогове
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
Слова едносложни
[с.] 27
[с.] 28
Слова двесложни
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
Слова многосложни
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
Кратки наставленія
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[Църковни текстове - Молитви и Символът на вярата]
Слава тебѣ, Боже нашъ, слава тебѣ
[с.] 43
Отче нашъ, Иже еси на небесѣх
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
Сѷмволъ Провославныѧ Вѣры
[с.] 47
[с.] 48
Молитва Богоматери
Молитва воставъ ѿ сна
[с.] 49
Молитва ѿходѧ ко снՃ
[с.] 50
Молитва предъ обѣдомъ
Молитва послѣ обѣда
[с.] 51
Десять заповѣдей
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
Басни нравоучительни
Лисица
Мандрарь и Кучета
[с.] 55
[с.] 56
Мраве и скакалци
[с.] 57
[с.] 58
Старец и смѫрть
[с.] 59
[с.] 60
Лев, Вѫлкѫ и Лесица
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
От куче уапан
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
Кратки повести
Дяте и Майка му
[с.] 69
[с.] 70
Непослушні-ат Цветан
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
Благораѕумно-то Сираче
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
Рада и Драган
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
Малко дяте отриѕа си косѫ-та да помогне майци си
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
Колко е необходимо трудолюбіе то ѕа наш то благосостояніе
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
Бѫлгарски народни пясни
1
[с.] 97
[с.] 98
2
[с.] 99
3
4
[с.] 100
[с.] 101
5
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
6
[с.] 106
7
[с.] 107
8
[с.] 108
[с.] 109
К детям послесловіе
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]