-
№ 7119

Разговори вѣроисповѣдны нравны и исторически / Прев. отъ гречески Янко Генчовъ (Ески-Заарчанинъ).

Автор: Салгънджиев, Янко Генчов неизв. прев. (Янко Генчов Салганджиев)
Година: 1854 г.
Град: Цариград
Издателство: Книгопечатница на Цариградски вестник
Страници: 180
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 10
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Книгата е без корици.; Подвързана е с други две заглавия - "Училище за децата ... 1852" и "Три повести за децата ... 1860" (стар инв. № 12842a-1958 и стара сигнатура 1860-526) в един том с общ B94656, инв. № D460-1954c3 и сигнатура 1852-257.; STP; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 6642, с. 314.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 298, с. 254.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 581.

Съдържание

Разговори вѣроисповѣдны нравны и исторически
[Корица и начални страници]
[Контратитул]
[Титул]
[Посттитул]
Разговоръ А. Заради истинско-то испытваніе
[с.1]
[с.]2
[с.]3
[с.]4
[с.]5
Разговоръ В
[с.]6
[с.]7
[с.]8
[с.]9
Разговоръ Г. Продолженіе на второе и вступленіе на третіе даказателство
[с.]10
[с.]11
[с.]12
[с.]13
[с.]14
Разговоръ Д. Продолженіе на истый подлогъ
[с.]15
[с.]16
[с.]17
[с.]18
[с.]19
4. Исторически доказателства
[с.]20
[с.]21
Разговоръ Е. Повтореніе на доказателства-та. Заблужденіе на Теисти-те, Пантеисти-те и Манихеи-те
[с.]22
[с.]23
[с.]24
[с.]25
[с.]26
[с.]27
Разговоръ Ж. Заради душевно-то безсмертіе
[с.]28
[с.]29
[с.]30
Доказателства логически
[с.]31
[с.]32
[с.]33
[с.]34
Доказателства, кои-то ся взиматъ отъ заниманіe-то въ естественны нѣща
[с.]35
[с.]36
[с.]37
Доказателства, кои-то ся взиматъ отъ книга-та на Божіи-те откровенія
[с.]38
[с.]39
[с.]40
[с.]41
Разговоръ З. Заради нравна-та человѣческа свобода, и за паденіе-то му, сирѣчь за праотеческо-то прегрѣшеніе
[с.]42
[с.]43
[с.]44
[с.]45
[с.]46
[с.]47
[с.]48
Разговоръ И
[с.]49
[с.]50
[с.]51
[с.]52
[с.]53
[с.]54
[с.]55
[с.]56
Разговоръ І
[с.]57
[с.]58
[с.]59
[с.]60
[с.]61
[с.]62
Разговоръ К
[с.]63
[с.]64
[с.]65
[с.]66
[с.]67
[с.]68
Разговоръ АІ
[с.]69
[с.]70
[с.]71
[с.]72
[с.]73
[с.]74
[с.]75
Разговоръ БІ
[с.]76
[с.]77
[с.]78
[с.]79
Разговоръ ВІ
[с.]80
[с.]81
[с.]82
[с.]83
[с.]84
[с.]85
[с.]86
[с.]87
Разговоръ ГІ
[с.]88
[с.]89
[с.]90
[с.]91
[с.]92
[с.]93
[с.]94
[с.]95
Разговоръ ДІ
[с.]96
[с.]97
[с.]98
[с.]99
[с.]100
[с.]101
Разговоръ ЖІ
[с.]102
[с.]103
[с.]104
[с.]105
[с.]106
[с.]107
[с.]108
[с.]109
[с.]110
[с.]111
[с.]112
[с.]113
[с.]114
Разговоръ ЗІ
[с.]115
[с.]116
[с.]117
[с.]118
[с.]119
[с.]120
[с.]121
[с.]122
[с.]123
[с.]124
Разговоръ ИІ
[с.]125
[с.]126
[с.]127
[с.]128
[с.]129
[с.]130
[с.]131
[с.]132
[с.]133
Разговоръ ѲІ
[с.]134
[с.]135
[с.]136
[с.]137
[с.]138
[с.]139
[с.]140
[с.]141
Разговоръ К
[с.]142
[с.]143
[с.]144
[с.]145
[с.]146
[с.]147
[с.]148
[с.]149
[с.]150
[с.]151
[с.]152
[с.]153
[с.]154
[с.]155
[с.]156
[с.]157
[с.]158
[с.]159
[с.]160
[с.]161
[с.]162
[с.]163
[с.]164
Разговоръ КІ
[с.]165
[с.]166
[с.]167
[с.]168
[с.]169
[с.]170
[с.]171
[с.]172
[с.]173
[с.]174
[с.]175
[с.]176