-
№ 7120

Начатоцы на христіанско-то ѵченіе, или кратка священна исторія, и кратъкъ катихизисъ / Отъ русскій (отъ тринадесято-то изданіе) на славено-българскій языкъ, преведены отъ Н. Х. Касапскаго. А печатаны съ иждивенїе отъ Найдена Іованова поклонника татаръ-паз

Автор: Касапски, Никола Хр. неизв.-1879 прев.
Година: 1852 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 71
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 16
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Мото: Ѩкѡ новорождени младенцы, словесное и нелестное млеко возлюбите, ѩкѡ да немъ возрастете во спасенїе. а Петр. в: в.; Кн. е печатана с благословение от митрополит Петър Сръбски; Посвещение: Ст. М. Тошков; STP; Иждивители: хаджи Найден Йоанович; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №4503, с. 206; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, №228, с. 203-204; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 324.

Съдържание

Начатоцы на христіанско-то ѵченіе, или кратка священна исторія, и кратъкъ катихизисъ
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Кратка Свѧщенна Исторїѧ.
Сътворенїе мїра
[с.3]
Блажено-то състоѧнїе на прьвы-тѣ Человѣцы
[с.]4
Грѣхъ-тъ, смьрть-та и надеждата за избавленїето
[с.5]
Родъ человѣческїй преди потопа
[с.]6
Потопъ-тъ
Человѣческїй родъ слѣдъ потопа и происхожденїе на народы-тѣ
[с.7]
Авраамъ и дрՃги-тѣ Патрїарси на Еврейскїй народъ
[с.8]
[с.]9
Евреи-тѣ въ Египетъ
[с.10]
[с.]11
Законъ-тъ и Свѧщено-то Писанїе
[с.12]
[с.]13
Странствованїе по пстынѧ-та и входъ-тъ въ обѣтованна-та землѭ
[с.]14
[с.]15
Сѫдїи-тѣ
[с.]16
Царїе-тѣ
[с.17]
Пророци-тѣ
[с.]18
[с.]19
ІՃдеи-тѣ въ Вавилонъ
[с.]20
Времена-та на Данїиловы-тѣ седмины
[с.21]
Предтеча Хрїстовъ Іоаннъ
[с.22]
Благовѣщенїе-то на пресвѧтыѧ дѣвы
Рождество Хрїстово
[с.23]
Поклоненїе-то на пастыре-тѣ
Обрѣзанїе Господне
Срѣтенїе Господне
[с.]24
Избїенїе-то на Младенцы-тѣ
Крьщенїе-то Господне
[с.]25
Проповѣдь-та Хрїстова
Апостоли-тѣ
Молитва-та Господнѧ
[с.]26
Причты-тѣ Хрїстовы
[с.27]
ЧՃдеса-та Хрїстовы
Преображенїе-то Господне
[с.28]
Лазарево-то Въскрьсенїе
Входъ-тъ Господень въ ІерՃсалимъ
[с.]29
ІՃда Предатель-тъ
Тайна-та вечерѧ
[с.30]
Страдаїѧ-та на Господа нашего ІисՃса Хрїста
[с.]31
Велика-та Сѫббота
[с.]32
Въскрьсенїе-то Хрїстово
[с.]33
Възнесенїе-то Господне
Съшествїе-то на Свѧтого ДՃха
[с.34]
Дѣѧнїѧта на Свѧты-тѣ Апостолы
[с.35]
Свѧщенно-то Писанїе на Новаго Завѣта
[с.36]
Допълненїе на Свѧщенна-та Исторїѧ отъ цьрковна-та
[с.]37
[с.]38
Краткіи Катихизисъ
Въведеніе
[с.39]
За Сѵмволъ-тъ вѣры
[с.]40
[с.]41
[с.]42
[с.]43
[с.44]
[с.45]
За молитва-та Господнѧ
[с.46]
[с.47]
За Десѧть-тѣхъ заповѣди Божїи
[с.48]
[с.]49
[с.]50
[с.]51
[с.]52
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]