-
№ 7121

Евангеліе поучително : За сичките недѣли презъ годинатѫ, за господските и богородичны праздницы, и за по големыте свѣтіи / Собралъ отъ славѧнски и отъ гречески Софронїа Епископъ Врачанскїи, родомъ котленицъ: и сочинилъ на българскїй ѧзикъ, въ 1806. обаче

Автор: Софроний Врачански епископ, 1739-1813.; Хрулев, Тодор Тодоров 1821-1865 ред.
Година: 1856 г.
Град: Нови Сад
Издателство: Книгопечатнята на д-ра Данила Медаковича
Страници: 405
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 9
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа: Доказателство от Йоан Златоуст: Как е добро да почитаме Божественото писание ..., с. 2 (неномерирана) - в 1. изд. липсва ; Оглавление, с. 3-5 (неномерирана) ; Предисловие на Софроний Врачански, с. 7-11 (неномерирана) - с променен език, и добавка за допълнително заплащане и за подвързване на житията на св. Иван Рилски и на св. пророк Илия ; Слова и поучения на Софроний Врачански, с. 1-325 - като редът им, езикът и самата структура на словата са променени спрямо 1. изд. ; Сказание за житието на преподобного отца нашего Иоана Рилскаго Чудотворца и за пренесението на честните негови мощи от града Средец в Тернов, списано Ефтимием Патриархом Терновским, с. 327-340 ; [Житие на] пророк Илия, с. 340-343 - и двете жития липсват в 1. изд. ; Грешки, с. 1-5 (неномерирани) ; Имената на родолюбците за Софронието, с. 6-16 (неномерирани). [abstract] STP; Приписки: на гърба на задната корица.; Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; 2. изд. на Софрониевия Неделник от 1806 г.; На заглавната страница има изображение с надпис "св. Ангел хранител", на с. 12 (неномерирана) - "Възкресение Христово".; STP; Издатели: Иван Стоянов Свищовченин, родом от село Мердана, Търновско.; Спомоществователи:; 3 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 7186, с. 337 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 337, с. 277-280 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 477-478, 684-688, 770-771 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 604-605, 690-691.

Съдържание

Евангеліе поучително. За сичките недѣли презъ годинатѫ, за господските и богородичны праздницы, и за по големыте свѣтіи.
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Вътрешна страна на предната корица]
[Авантитул]
[Контратитул]
[Титул]
[Посттитул]
Оглавленіе
[с. I]
[с. II]
[с. III]
[с. IV]
Предисловіе
[с. V]
[с. VI]
[с. VII]
[с. VIII]
[с. IX]
[с. X]
Недѣля предъ Рождесто Христово
[с.] 1
[с.] 2
Въ навечеріето на Рождесто Христово
[с.] 3
Отъ Маттеа зачало в҃
Тълкованіе
[с.] 4
[с.] 5
Въ 25-го декемврія на Рождесто Христово
[с.] 6
Отъ Маттеа зачало г҃
Тълкованіе
[с.] 7
[с.] 8
ПоՃченіе
[с.] 9
Неделя подиръ Рождесто Христово
[с.] 10
Отъ Маттеа зачало г҃
Тълкованіе
[с.] 11
[с.] 12
ПоՃченіе
[с.] 13
Неделя предъ Крещеніето Христово
Отъ Марка зачало а҃
[с.] 14
Тълкованіе
[с.] 15
[с.] 16
Недѣля подиръ Крьщеніето Христово
[с.] 17
Отъ Маттеа зачало и҃ (8)
Тълкованіе
[с.] 18
[с.] 19
ПоՃченіе
[с.] 20
Недѣля мытарь и фарисей за гордостѫ
Отъ ЛՃка зачало пѳ҃ (89)
[с.] 21
Тълкованіе
[с.] 22
[с.] 23
Неделя на блՃднаго сына за покаѧніето
[с.] 24
Отъ ЛՃка зачало оѳ҃ (79)
Тълкованіе
[с.] 25
[с.] 26
ПоՃченіе
[с.] 27
Недѣля мѧсопՃстнаѧ за Страшныѧ сՃдъ
[с.] 28
Отъ Маттеа зачало рѕ҃ (106)
Тълкованіе
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
Недѣля сыропՃстнаѧ за паметозлобіето
[с.] 32
Отъ Маттеа зачало із҃ (17)
Тълкованіе
[с.] 33
ПоՃченіе
[с.] 34
[с.] 35
Недѣля А҃ на Великіѧ постъ за православіето
[с.] 36
Отъ Іоанна зачало е҃
Тълкованіе
[с.] 37
[с.] 38
ПоՃченіе
[с.] 39
Недѣля В҃ на Великіѧ постъ за разслабленнаго
[с.] 40
Отъ Марка зачало з҃
Тълкованіе
[с.] 41
ПоՃченіе
[с.] 42
Неделя Г҃ на Великіѧ постъ за Честныѧ крестъ
[с.] 43
Отъ Марка зачало лз҃
Тълкованіе
[с.] 44
ПоՃченіе
[с.] 45
[с.] 46
Недѣля Д҃ на Великіѧ постъ за бѣсныѧ
Отъ Марка зачало м҃
[с.] 47
Тълкованіе
[с.] 48
ПоՃченіе
[с.] 49
[с.] 50
Недѣля Е҃ на Великіѧ постъ, за гордостѫ на двата апостолы
Отъ Марка зачало мз҃
[с.] 51
Тълкованіе
ПоՃченіе
[с.] 52
[с.] 53
Неделя Ѕ҃ на Великіѧ постъ, за воскресеніето Лазарово
Отъ Іоанна зачало ма҃
[с.] 54
Тълкованіе
[с.] 55
ПоՃченіе
[с.] 56
[с.] 57
Недѣля А҃ на Воскресеніе Христово за божеството мՃ
Отъ Іоанна зачало а҃
[с.] 58
Тълкованіе съ поՃченіе
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
Недѣля В҃ слѣдъ Пасхата за Ѳома
Отъ Іоанна зачало ѯе҃
[с.] 64
Тълкованіе
[с.] 65
[Липсва страница 66]
[Недѣля Г҃ слѣдъ Пасхата за мироносиците]
[Липсва страница 67]
Тълкованіе
[с.] 68
ПоՃченіе
[с.] 69
Неделя Д҃ слѣдъ Пасхатѫ, за разслабленаго
Отъ Іоанна зачало ді҃
[с.] 70
Тълкованіе
[с.] 71
ПоՃченіе
[с.] 72
Неделя Е҃ слѣдъ Пасхатѫ за самарѧнкатѫ
Отъ Іоанна зачало ві҃
[с.] 73
[с.] 74
Тълкованіе
[с.] 75
[с.] 76
ПоՃченіе
[с.] 77
Недѣля ѕ҃ слѣдъ Пасхата за слѣпаго
Отъ Іоанна зачало лд҃
[с.] 78
Тълкованіе
[с.] 79
[с.] 80
ПоՃченіе
[с.] 81
Недѣля З҃ слѣдъ Пасхата за свѣтыте отцы
Отъ Іоанна зачало нѕ҃
[с.] 82
Тълкованіе и поՃченіе
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
Недeля А҃ за сичкыты свѣтіи
Отъ Маттеа зачало ли҃
[с.] 87
Тълкованіе
[с.] 88
[с.] 89
ПоՃченіе
[с.] 90
Недѣля В҃ за избраніето на апостолыте
[с.] 91
Отъ Маттеа зачало ѳ҃
Тълкованіе
[с.] 92
ПоՃченіе
[с.] 93
[с.] 94
Недeля Г҃ за сребролюбіето и не правдѫтѫ
Отъ Маттеа зачало кі҃
[с.] 95
Тълкованіе
[с.] 96
[с.] 97
ПоՃченіе
[с.] 98
Недѣля Д҃ за вѣратѫ и надеждатѫ
Отъ Маттеа зачало ке҃
Тълкованіе
[с.] 99
[с.] 100
ПоՃченіе
[с.] 101
[с.] 102
Недѣля Е҃ за двата бѣсны
Отъ Маттеа зачало ки҃
Тълкованіе
[с.] 103
[с.] 104
ПоՃченіе
[с.] 105
Недeля Ѕ҃ за разслабленнаго
Отъ Маттеа зачало кѳ҃
[с.] 106
Тълкованіе
[с.] 107
ПоՃченіе
[с.] 108
Недѣля З҃ за двамата слѣпцы
Отъ Маттеа зачало лг҃
[с.] 109
Тълкованіе
[с.] 110
ПоՃченіе
[с.] 111
Недѣля И҃ за петьте хлѣба
Отъ Маттеа зачало ни҃
[с.] 112
Тълкованіе
[с.] 113
ПоՃченіе
[с.] 114
Недѣля Ѳ҃ за сՃмнѣніето Петрово
Отъ Маттеа зачало нѳ҃
[с.] 115
Тълкованіе
[с.] 116
ПоՃченіе
[с.] 117
Недeля І҃ за бѣсныѧ на новъ мѣсѧцъ
Отъ Маттеа зачало ѻв҃
[с.] 118
Тълкованіе
[с.] 119
ПоՃченіе
[с.] 120
Недѣля АІ҃ за хиліадата таланта
[с.] 121
Отъ Маттеа зачало оз҃
Тълкованіе
[с.] 122
[с.] 123
ПоՃченіе
[с.] 124
Недeля ВІ҃ за сребролюбіето
Отъ Маттеа зачало ѻд҃
[с.] 125
Тълкованіе
[с.] 126
ПоՃченіе
[с.] 127
Недѣля ГІ҃ за лозіето и злыте работницы
[с.] 128
Отъ Маттеа зачало пз҃
Тълкованіе
[с.] 129
ПоՃченіе
[с.] 130
Недѣля ДІ҃ за царскатѫ свадбѫ
[с.] 131
Отъ Маттеа зачало пѳ҃
Тълкованіе
[с.] 132
[с.] 133
ПоՃченіе
[с.] 134
[с.] 135
Недѣля ЕІ҃ за гордостѫ на законника
Отъ Маттеа зачало чв҃
Тълкованіе
[с.] 136
[с.] 137
ПоՃченіе
[с.] 138
Недѣля ЅІ҃ за талантыте
[с.] 139
Отъ Маттеа зачало ре҃
Тълкованіе
[с.] 140
ПоՃченіе
[с.] 141
[с.] 142
Недѣля ЗІ҃ за женатѫ хананейскѫ
[с.] 143
Отъ Маттеа зачало ѯв҃
Тълкованіе
[с.] 144
[с.] 145
ПоՃченіе
[с.] 146
Недѣля ИІ҃ за многоՃловеннатѫ рыбѫ
Отъ ЛՃка зачало зі҃
[с.] 147
Тълкованіе
[с.] 148
ПоՃченіе
[с.] 149
[с.] 150
Недѣля ѲІ҃ за любленіето на вразыте нашы
Отъ ЛՃка зачало кѕ҃
[с.] 151
Тълкованіе
[с.] 152
ПоՃченіе
[с.] 153
Недѣля К҃ за въскресеніето на вдовицына сынъ
Отъ ЛՃка зачало л҃
[с.] 154
Тълкованіе
[с.] 155
ПоՃченіе
[с.] 156
Недѣля КА҃ за четверовидното сѣме на орача
[с.] 157
Отъ ЛՃка зачало ле҃
Тълкованіе
[с.] 158
[с.] 159
ПоՃченіе
[с.] 160
Недѣля КВ҃ за богатыѧ и сиромаха
[с.] 161
Отъ ЛՃка зачало пг҃
Тълкованіе
[с.] 162
[с.] 163
[с.] 164
ПоՃченіе
[с.] 165
Недѣля КГ҃ за бѣсныѧ
[с.] 166
Отъ ЛՃка зачало ли҃
Тълкованіе
[с.] 167
[с.] 168
ПоՃченіе
[с.] 169
Недѣля КД҃ за кровоточивата жена
Отъ ЛՃка зачало лѳ҃
[с.] 170
Тълкованіе
[с.] 171
ПоՃченіе
[с.] 172
Недѣля КЕ҃ за горделивыѧ законикъ
[с.] 173
Отъ ЛՃка зачало нг҃
Тълкованіе
[с.] 174
[с.] 175
ПоՃченіе
[с.] 176
Недѣля КЅ҃ за сребролюбіето
[с.] 177
Отъ ЛՃка зачало ѯѕ҃
Тълкованіе
[с.] 178
[с.] 179
ПоՃченіе
[с.] 180
Недѣля КЗ҃ за згърченната жена
Отъ ЛՃка зачало oa҃
[с.] 181
Тълкованіе
[с.] 182
ПоՃченіе
[с.] 183
Недѣля КИ҃ за голѣмата вечерѧ
Отъ ЛՃка зачало оѕ҃
[с.] 184
Тълкованіе
[с.] 185
ПоՃченіе
[с.] 186
Недѣля КѲ҃ за десѧтьтѣ прокаженны
Отъ ЛՃка зачало пе҃
[с.] 187
Тълкованіе
[с.] 188
[с.] 189
ПоՃченіе
[с.] 190
Недѣля Л҃ за сребролюбивыѧ кнѧзъ
Отъ ЛՃка зачало ιа҃
[с.] 191
Тълкованіе
[с.] 192
ПоՃченіе
[с.] 193
[с.] 194
Недѣля ЛА҃ за іерихонскіѧ слѣпецъ
Отъ ЛՃка зачало чг҃
[с.] 195
Тълкованіе
[с.] 196
ПоՃченіе
[с.] 197
Недѣля ЛВ҃ за Закхеа
Отъ ЛՃка зачало чд҃
[с.] 198
Тълкованіе
[с.] 199
ПоՃченіе
[с.] 200
Недѣля предъ Въздвиженіето Честнаго креста
Отъ Іоанна зачало ѳ҃
[с.] 201
Тълкованіе
[с.] 202
[с.] 203
ПоՃченіе
[с.] 204
Недѣля подиръ Въздвиженіето Честнаго креста
Отъ Марка зачало лз҃
Тълкованіе
[с.] 205
[с.] 206
[с.] 207
Перва седмица на Великіѧ постъ
Понедѣлникъ за силатѫ на поста
[с.] 208
[с.] 209
Вторникъ за покѧніето
[с.] 210
[с.] 211
Сряда за воздержаніето
[с.] 212
[с.] 213
Четвъртъкъ за добротвореніето
[с.] 214
Петакъ за исповѣданіето
[с.] 215
[с.] 216
[с.] 217
СѫбՃта за причащеніето
[с.] 218
[с.] 219
Страстна седмица
Великій понедѣлникъ за моленіето
[с.] 220
Великій вторникъ за десѧтьте момы
[с.] 221
[с.] 222
Велика срѣда за грѣшната жена
[с.] 223
[с.] 224
Великій четвартакъ за Тайната вечерѧ
[с.] 225
[с.] 226
Великій петакъ за ІՃдовото предателство
[с.] 227
[с.] 228
[с.] 229
Великій петъкъ шестый часъ за Распѧтіето
[с.] 230
[с.] 231
[с.] 232
[с.] 233
[с.] 234
Великата сѫбՃта за Погребеніето Христово
[с.] 235
[с.] 236
[с.] 237
На крещеніе
[с.] 238
На вѣнчаніето
[с.] 239
[с.] 240
На погребеніе вѣрнаго человѣка
[с.] 241
[с.] 242
[с.] 243
[с.] 244
Септемвріа 1 за новатѫ годинѫ
[с.] 245
[с.] 246
Септемвріи 8. за Рожденіето Богородично
[с.] 247
[с.] 248
[с.] 249
[с.] 250
Септемвріи 14. за Въздиганіето на Честныѧ кръстъ
[с.] 251
[с.] 252
[с.] 253
[с.] 254
[с.] 255
Октомврія 14. за свѣтаѧ Параскева
[с.] 256
[с.] 257
[с.] 258
Октомврій 26. за свѣтаго Діимтріа Солонскій
Отъ Іоанна зачало нк҃
[с.] 259
Тълкованіе
[с.] 260
[с.] 261
Ноемврія 8 за Собора на ангелыте
[с.] 262
[с.] 263
[с.] 264
Доказателство за чՃдотворныте работы на Архангела Михаила и Гавріила
[с.] 265
[с.] 266
Ноемврія 13. за свѣтаго Іоанна ЗлатоՃстаго
[с.] 267
[с.] 268
[с.] 269
[с.] 270
Ноемврія 21 за Входа на свѣтаѧ Богородица
[с.] 271
[с.] 272
[с.] 273
[с.] 274
Декемврія 6. за свѣтителѧ Николаѧ
[с.] 275
[с.] 276
[с.] 277
Декемврія 20 за покаѧніето и причащеніето
[с.] 278
Декемврія 24 за Христовото предпразднство
[с.] 279
[с.] 280
Іануаріа 1 за человѣческіѧ животъ
[с.] 281
[с.] 282
[с.] 283
Іануаріа 5 за покаѧніето
[с.] 284
Іаннуаріа 6 за Богоѧвленіе
[с.] 285
[с.] 286
[с.] 287
Іаннуаріа 18 за свѣтаго Атанасіа
[с.] 288
[с.] 289
[с.] 290
Февруаріа 2 за Срѣтеніето Господне
[с.] 291
[с.] 292
[с.] 293
[с.] 294
Марта 25 за Благовѣщеніето Богородично
[с.] 295
[с.] 296
[с.] 297
Априліа 23 за свѣтаго Георгіа
[с.] 298
[с.] 299
[с.] 300
[с.] 301
За Вознесеніето Христово на небето
[с.] 302
Зачало
Тълкованіе
[с.] 303
[с.] 304
[с.] 305
За Сошествіето на Свѧтаго ДՃха
[с.] 306
[с.] 307
[с.] 308
Іуніа 23 за свѣтыте апостолы Петра и Павла
[с.] 309
[с.] 310
[с.] 311
[с.] 312
Августъ 6 за Преображеніето Христово
[с.] 313
[с.] 314
[с.] 315
[с.] 316
Августъ 15 за Успѣніето Богородично
[с.] 317
[с.] 318
[с.] 319
[с.] 320
Августъ 29 за Усѣкновеніето на Іоанна Крестителѧ
[с.] 321
[с.] 322
[с.] 323
[с.] 324
[с.] 325
[с. 326]
Сказаніе за житіето на преподобнаго отца нашего Іоанна Рылскаго ЧՃдотворца, и за принесеніето на чеснытѣ неговы мощи отъ града Средецъ въ Терновъ (Списано Еѵѳимїемъ Патрїархомъ Терновскимъ)
[с.] 327
[с.] 328
[с.] 329
[с.] 330
[с.] 331
[с.] 332
[с.] 333
[с.] 334
[с.] 335
[с.] 336
[с.] 337
[с.] 338
[с.] 339
Пророкъ Илія іуліа 20
[с.] 340
[с.] 341
[с.] 342
[с.] 343
[с. 344]
Погрѣшки отъ печатня та
[с. 345]
[с. 346]
[с. 347]
[с. 348]
Погрѣшки печатни
[с. 349]
Имената на родолюбците за Софроніето
[с. 350]
[с. 351]
[с. 352]
[с. 353]
[с. 354]
[с. 355]
[с. 356]
[с. 357]
[с. 358]
[с. 359]
[с. 360]
[Последни страници и корица]
[Празна страница 1]
[Празна страница 2]
[Вътрешна стана на задната корица]
[Задна корица]