-
№ 7125

Історіа на великій Александра Македонца : коѧто описՃва неговото рожденїе, животъ, юначество и смѫрть / Преведе отъ грѫцки, карловскїй славено-бѫлгарскїй учитель Христо П. Васіліевъ Протопоповичъ отъ Карлово. Въ Бѣлъградъ. Въ Кнѧжеско-Сѫрбската Тѵпографїѧ

Автор: Василев, Христо Протопопович 1818-1877 прев.
Година: 1844 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 287
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 7
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Мото: "Историята е глас на мъртвите, която поучава живите".; Приписва се на древногръцкия писател Псевдокалистен.; Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Приписки: На гърба на предната корица се чете: "Тодор Райков 1856", на последната неномерирана страница - "1846, месец юни, Петко, цена".; Книгата е от библиотеката на Никола Начов.; STP; Спомоществователи:; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 977, с. 43-44.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 95, с. 104-105.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 147-148.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 105.

Съдържание

Історіа на великій Александра Македонца. Коѧто описՃва неговото рожденїе, животъ, юначество и смѫрть
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Вътрешна страна на предната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Заради Македоніа
[с. 1]
За царѧ Нектенави
Верберъ отива при Нектенави
[с.] 2
Началницыте трѫсатъ Нектенави
[с.] 3
За Олѵмпіада маиката Александрова
[с.] 4
Олѵмпіада хортՃва съ Нектенави
[с.] 5
Олѵмпіада вижда на сѫнѫтъ си бога Аммона
[с.] 6
Нектенави прелстѧва Олѵмпіада
[с.] 7
Нектенави прави магіа на Філіппа
[с.] 8
Преображеніе Нектенавово
Рожденіе и отхранваніе Александрово
[с.] 9
[с.] 10
Смѫрть Нектенавова
[с.] 11
За быкоглава конѧ (Букефала)
[с.] 12
[с.] 13
Олѵмпіиски игры
[с.] 14
Александеръ побѣдава Николаѧ
Філіппъ оставилъ Олимпіада
[с.] 15
КՃманите отиватъ да біѧтъ Македоніа
[с.] 16
Александръ побѣдава кՃманыте
[с.] 17
КՃманите се покланѧтъ на Александа
Новъ господарь на кՃманыте
Царь Анаксархъ желае Олимпіада
[с.] 18
Александръ се врѫща въ Македоніа
Александръ Ճбива Анаксарха
[с.] 19
Філіппъ молитствова Александра
Смѫрть Філіппова
[с.] 20
Александръ се назовава самодержецъ
Рѣчи Александрови на началницыте
Рѣчи началнически на Александра
[с.] 21
Александръ отвѣщава на велможыте
Велможыте совѣтՃватъ Александра
[с.] 22
Александръ пріема совѣтѫтъ
Даріево писмо на Македоніа
[с.] 23
КантаркՃсъ заносѧ писмото на Македоніа
[с.] 24
Александръ прочита писмото
Отвѣтъ Александровъ на Даріа
[с.] 25
Даріи прочита отвѣтѫтъ
Даріи се рՃгае на Александра
[с.] 26
Даріи писՃва на Александра
Александръ се разгнѣвѧва на Даріа
[с.] 27
Александровъ отвѣтъ на Даріа
КлитеѵՃсъ се врѫща при Даріа
[с.] 28
Александръ збира воиската си
Писмо АрхідонՃсово на Александра
[с.] 29
Александръ пріима даровете
Отвѣтъ Александровъ на АрхідонՃса
[с.] 30
Александръ отива на Аѳина
Аѳинеинските філософи се совѣтՃватъ
[с.] 31
[с.] 32
Аѳинеите нещатъ Александра
[с.] 33
Александръ се разгнѣвѧва на аѳинеите
Аѳинеите побѣдѧватъ Александра
[с.] 34
Александръ се совѣтՃва съ началницыте си
[с.] 35
Александръ писՃва на аѳинеите
Аѳинеите намиратъ писмото
Тіромахъ вижда сѫнъ
[с.] 36
Аѳинеите біѧтъ Александра
Александръ влазѧ въ Аѳина
[с.] 37
Плачь аѳинеиски
Александръ отива на Римъ
[с.] 38
Римлѧните се молатъ на Аполлона
Римлѧните посрѣщатъ Александра
[с.] 39
Римлѧните заносѧтъ дары на Александра
[с.] 40
Александръ наближава Римъ
Римлѧните се покланѧтъ на Александра
Александръ вазѧа въ Римъ
[с.] 41
Прорицаніе на книгата Еллинска
Толкованіе на книжното прорицаніе
[с.] 42
Александръ се радова за прорицаніето
Александръ біе чՃдны животны
[с.] 43
Мореплаваніе Александрово
[с.] 44
Александръ отива на Егѵпетъ
Велможыте се врѫщатъ при Александра
[с.] 45
Вѣстницы на Александра
[с.] 46
Александръ отиватъ по различны мѣста
Александръ влаза въ Троада
[с.] 47
Александръ се врѫща въ Македоніа
[с.] 48
Вѣстницы на Олимпіада
Александръ тՃрѧ воиската си на чинъ
[с.] 49
Александръ отива на Истокъ
[с.] 50
Вѣсть на Даріа за Александра
Даріи писՃва на Александра
[с.] 51
Александръ се разгнѣвѧва на Даріа
[с.] 52
Александръ праща отвѣтъ на Даріа
Даріи се разгнѣвѧва на Александра
[с.] 53
Даріи сбира воиската си
Александръ писՃва на іՃдеите
[с.] 54
Отвѣтъ іՃдеиски
Александръ писՃва на Іерсалимъ
Рѣчъ Іереміева
[с.] 55
Сѫнъ Александровъ
Александръ наближава ІерՃсалимъ
[с.] 56
Александръ влазѧ въ ІерՃсалимъ
Завѣщаніе Іереміево на Александра
[с.] 57
ІерՃсалимлѧните дарѧватъ Александра
[с.] 58
Александръ отива на Егѵпетъ и се разболѣва
ЛՃкавщина Егѵпетска
[с.] 59
Філіппъ дава быліе на Александра
[с.] 60
Александръ обладава Егѵпетъ
[с.] 61
Писмо Нектенавово
Александръ царствՃва Егѵпетъ
Даріи отива на Еѵфратъ рѣка
[с.] 62
[с.] 63
Даріи праща воиска срещо Александра
Рѣчи Александрови на воиската
[с.] 64
Александръ гони персыте
Даріи бѣга отъ Александра
[с.] 65
Даріи біе Александра
[с.] 66
Александръ отива срещо Даріа
Сѫнъ Александровъ
[с.] 67
Бои Александровъ и Даріевъ
Бѣганѣ Персідско
Бѣганѣ Даріево
[с.] 68
Александръ обладава Вавѵлона
Вавѵлона се покланѧ на Александра
[с.] 69
Велика скрѫбь Даріева
Началницыте Ճтѣшаватъ Даріа
[с.] 70
Совѣтъ за Александра
Живото Александровъ въ бѣда
[с.] 71
Александръ остаѧ неповреденъ
[с.] 72
Авѵссъ се врѫща при Даріа
[с.] 73
Завѣщаніе Даріево на Авѵсса съ писмо
Отвѣтъ Александровъ на Даріа
[с.] 74
Даріи се разгнѣвѧва отъ писмото Александрово
Александръ пріема писмото Даріево
[с.] 75
Александръ вижда сѫнъ
Александръ отива при Даріа
[с.] 76
Писмо Александрово на Даріа
[с.] 77
Александръ вечерѧ съ Даріа
[с.] 78
Даріи познава Александра
[с.] 79
Александръ се избавлѧва отъ Даріа
[с.] 80
Даріи гони Александра
[с.] 81
Александръ се рՃгае на гонителыте
Скрѫбь Даріева
[с.] 82
Даріи писՃва на пора
Поро праща помощ на Даріа
[с.] 83
Даріи отива врѫхъ Александра
[с.] 84
Александръ се біе съ персыте и індіите
Бѣганѣ Даріево
[с.] 85
Даріи остаѧ Ճраненъ
Персите се покланѧтъ на Александра
[с.] 86
Александръ намира Даріа
[с.] 87
Персите се покланѧтъ на Александра
Послѣдно исканѣ Даріево
[с.] 88
Наказаніе на-Ճбіицыте Даріеви
[с.] 89
Александръ се Ճженва за Роксандра
Какво намѣрилъ Александръ въ Персіа
[с.] 90
Александръ покорѧва Криса
ЧՃдно патՃванѣ Александрово
[с.] 91
Новъ царь на пиѳіките
За кՃлата Сосонхова
[с.] 92
Александръ се біе съ дивыте
[с.] 93
[с.] 94
Голѣмо патՃванѣ Александрово
Александръ намира чՃдны животны
[с.] 95
Александръ отива при блаженныте
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
Александръ остава блаженныте
Александръ отива въ темнината
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
Александръ се врѫща въ видѣлото
Поро писՃва на Александра
[с.] 107
Отвѣтъ Александровъ на Пора
[с.] 108
Порови рѣчи на велможыте си
[с.] 109
Александрови рѣчи на воиската
[с.] 110
Воините отвѣщаватъ на Александра
Александрово намѣреніе
Александръ писՃва на Філона
[с.] 111
ПреՃготовленіе Порово и Александрово
Поро пՃща слонове
[с.] 112
Філонъ довожда воиска на Александра
[с.] 113
Філонъ се біе съ Пора
[с.] 114
Плачъ Поровъ
Поро писՃва на сѣверныте царѣта
[с.] 115
Сѣверныте царѣта помагатъ на Пора
Писмо Александрово на Пора
[с.] 116
Поро пріема непріѧтельѫтъ
Александръ се біе самъ съ Пора
[с.] 117
Александръ побѣдѧва Пора
Погребеніе Порово
[с.]118
Александръ влазѧ въ палатѫтъ Поровъ
[с.] 119
Александръ отива при амазонките
Александръ писՃва на амазонките
[с.] 120
Амазонките писՃватъ на Александра
[с.] 121
Александръ отвѣщава на амазонките
[с.] 122
Амазонките писՃватъ на Александра
Александръ побѣдѧва Вомитра
[с.] 123
Александръ отива при нечистыте
[с.] 124
Александръ отива при Кандаки
[с.] 125
Александръ фаща КантаѵлՃса
[с.] 126
[с.] 127
Александрово повелѣніе
[с.] 128
Александръ пиши на Еѵагріѳа
Александръ побѣдѧва на Еѵагріѳа
[с.] 129
КантаѵлՃсъ се врѫща при Кандаки
[с.]130
Александръ влазѧ въ пещера
[с.] 131
[с.] 132
[с.] 133
Александръ остава пещерата
[с.] 134
Кандаки посрѣща Александра
[с.] 135
Кандаки познава Александра
Страхъ Александровъ
[с.] 136
[с.] 137
Утѣшеніе Александрово
Дорѵфоръ ненавижда Александра
[с.] 138
[с.] 139
Дорѵфоръ возлюбѧва Александра
[с.] 140
Кандаки совѣтՃва Александра
[с.] 141
Александръ се врѫща при воиската си
Александръ влазѧ въ морето
[с.] 142
Александръ излазѧ изъ морето
[с.] 143
Александръ се врѫща въ Персіа
Видѣніе Александрово за смѫртьта си
Скрѫбь и Ճтѣшеніе Александрово
[с.] 144
Александръ вижда Арістотела
[с.] 145
Какви дарове занесалъ Арістотель на Александра
[с.] 146
Олѵмпіадино писмо на Александра
Александръ дарѧва неговыте си
[с.] 147
Рѣчи Александрови
[с.] 148
[с.] 149
Александръ намира сокровище
[с.] 150
Отровованѣ Александрово
[с.] 151
[с.] 152
Отровота приносѧ болѣсти на Александра
[с.] 153
Плачь Александровъ
[с.] 154
Велика скрѫбь Александрова
Завѣтъ Александровъ
[с.] 155
Смѫрть Александрова
[с.] 156
Смѫрть на Ճбіицата Александрова
[с.] 157
Смѫрть на быкоглава конѧ
Плачь Роксандринъ
[с.] 158
Роксандра се Ճбива отъ скрѫбь
Погрбеніе Александрово и Роксандрино
[с.] 159
Нравствіе на- історіата
[с.] 160
Оглвленіе на - Історїа та
[с. 161]
[с. 162]
[с. 163]
[с. 164]
[с. 165]
[с. 166]
Имената на-родолюбивите спомоществователи
[с. 167]
[с. 168]
[с. 169]
[с. 170]
[с. 171]
[с. 172]
[с. 173]
[с. 174]
[с. 175]
[с. 176]
[с. 177]
[с. 178]
[с. 179]
[с. 180]
[с. 181]
[с. 182]
[с. 183]
[с .184]
[с. 185]
[с. 186]
[с. 187]
[с. 188]
[с. 189]
[с. 190]
[с. 191]
[с. 192]
[с. 193]
[с. 194]
[с. 195]
[с. 196]
[с. 197]
[с. 198]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]