-
№ 7126

Образъ на царскый ферманъ за решеніето на българскый въпросъ (по Турски, по Българскы и по Грьцкы). Цариградъ, Въ Печатн. на В. Македоніѭ. 1870.

Автор:
Година: 1870 г.
Град: Цариград
Издателство: Печатница на Македония
Страници: 40
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 52
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа: Императорский ферман, с. 1-8; Αυτοκρατορικον φιρμανιον, с. 9-16; Ферман хумаюн, с. 1-8. [abstract] Печатан е с граждански шрифт.; Текстът на гръцки език е печатан с гръцки букви, а текстът на турски език с кирилски букви.; Екземплярите с В120946 и инв. № 13924а-1934 и В120947 и инв. № 13924b-1934 са от библиотеката на Никола Начов.; От екземпляр с В120947 и инв. № 13924b-1934 липсва текстът на турски език, с. 1-8.; STP; 3 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 8111, с. 385.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1122, с. 601.

Съдържание

Образъ на царскый ферманъ за решеніето на българскый въпросъ (по турски, по българскы и по грьцкы).
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Oригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
Императорский Ферманъ
[с. 1]
1.
2.
[с.] 2
3.
4.
[с.] 3
5.
6.
7.
[с.] 4
8.
9.
[с.] 5
10.
[с.] 6
[с.] 7
11-й.
[с.] 8
Αυτοκρατορικον φιρμανιον
[с. 9]
Αρθ. 1ον.
[с.] 10
Αρθ. 2ον.
Αρθ. 3ον.
Αρθ. 4ον.
[с.] 11
Αρθ. 5ον
Αρθ. 6ον
Αρθ. 7ον
Αρθ. 8ον.
[с.] 12
Αρθ. 9ον.
[с.] 13
Αρθ. 10ον.
[с.] 14
[с.] 15
Αρθ. 11ον.
[с.] 16
Фермани хумаюн
[с. 17]
[с.] 2 [18]
[с.] 3 [19]
[с.] 4 [20]
[с.] 5 [21]
[с.] 6 [22]
[с.] 7 [23]
[с.] 8 [24]
[Корица и последни страници]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]