-
№ 7128

Многострадална Геновева : Жалостно позорище на петъ дѣйствія / Преведено одъ Сьрбскій на Българскій язикъ. отъ Павла Тодорова. А печатано съ иждивеніе-то на Неша Недѣлкова отъ Коприщица. Въ Бѣлградъ Въ Правителственѫ-тѫ Книгопечатницѫ. 1856.

Автор: Тик, Йохан Лудвиг 1773-1853; Теодорович, Павел Теодорович дописен член на БКД 1840-1881 прев.
Година: 1856 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 79
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 16
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

STP; Печатана е с граждански шрифт.; Заглавната страница е лошо състояние, зацапана с мастило.; Книгата е от библиотеката на Никола Начов.; STP; Иждивители: Нешо Недялков от Копривщица.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 7508, с. 353.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 340, с. 281.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 725.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 654.

Съдържание

Многострадална Геновева : Жалостно позорище на петъ дѣйствія / Преведено одъ Сьрбскій на Българскій язикъ отъ Павла Тодорова. А печатано съ иждивеніе-то на Неша Недѣлкова отъ Коприщица. Въ Бѣлградъ Въ Правителственѫ-тѫ Книгопечатницѫ. 1856
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Титул]
Лица-та кои-то дѣйствуватъ
[с. 2]
Пьрво дѣйствіє
Позорище І
Позорище ІІ
[с. 3]
[с.] 4
Позорище ІІІ
[с.] 5
Позорище ІV
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
Позорище V
[с.] 10
Второ дѣйствіє
Позорище І
[с.] 11
[с.] 12
Позорище ІІ
[с.] 13
[с.] 14
Позорище ІІІ
[с.] 15
Позорище ІV
[с.] 16
Позорище V
[с.] 17
[с.] 18
[с. 19]
Трето дѣйствіє
Позорище І
[с. 20]
[с.] 21
Позорище ІІ
[с.] 22
[с.] 23
Позорище ІІІ
Позорище ІV
[с.] 24
[с.] 25
Позорище V
[с.] 26
Позорище VІ
[с.] 27
[с.] 28
Позорище VІІ
[с. 29]
[с. 30]
[с. 31]
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
Четвьрто дѣйствіє
Позорище І
[с.] 35
Позорище ІІ
[с.] 36
Позорище ІІІ
[с.] 37
[с. 38]
Позорище ІV
[с. 39]
[с.] 40
[с.] 41
Позорище V
[с. 42]
Позорище VІ
[с. 43]
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
Позорище VІІ
Позорище VІІІ
[с. 48]
Позорище ІХ
[с.] 49
Позорище Х
[с.] 50
[с.] 51
Позорище ХІ
[с.] 52
Пето дѣйствіє
Позорище І
[с.] 53
[с.] 54
Позорище ІІ
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с. 58]
Позорище ІІІ
[с. 59]
Позорище ІV
Позорище V
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
Позорище VІ
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
Позорище VІІ
[с.] 66
[с.] 67
Позорище VІІІ
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]