-
№ 7129

Освобождение-то на сьрби-тѣ подъ Кара-Георгія и Милоша Обреновича / отъ І. Х. Касабовъ. Въ Бѣлградъ въ Правителственѫ-тѫ К. С. Книгопечатнѭ. 1860.

Автор: Касабов, Иван Христов редовен член на БКД 1837-1911
Година: 1860 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 253
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 23
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа: Посвещение, с. І-ІV; Предговор, в който посочва източниците си - Р. Л. Ранке (Die Serbische Revolution, Berlin, 1844), с. V-Х; Съдържание, с. 1 (неномерирана); Сърбите като останаха под турско иго. Младост Кара-Георгиева. ..., с. 1-79; Милош Обренович. ..., с. 80-151; Статистичний извод за княжество Сърбия, с. 152-159; Притурка: Устав на княжество Сърбия, т. е. Султанский хатишериф, с. 161-182; Грешки, с. 1 (неномерирана). [abstract] Книгата е печатана с граждански шрифт.; Мото: стих на гърба на заглавната страница.; Има посвещение на негова светлост наследника на сръбския престол княз Михаил М. Обренович.; Книгата е с автограф.; STP; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 4486, с. 205.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 476, с. 371-373.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 378-379.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 323-324.

Съдържание

Освобождение-то на сьрби-тѣ подъ Кара-Георгія и Милоша Обреновича
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
[Посвещение]
[с. І]
[с. ІІ]
[с. ІІІ]
[с. ІV]
Предговоръ
[с. V]
[с.] VІ
[с.] VІІ
[с.] VІІІ
[с.] ІХ
[с.] Х
Съдържание
[с. ХІ]
[с. ХІІ]
Глава пьрва. Краткій прегледъ на сърбска-та исторія отъ год. 1711. или отъ врѣмя смьрти Бранковича до год. 1787. Сьрби-тѣ като останаха подъ турско иго
[с. 1]
[с.] 2
Глава втора. Младость Кара-Георгиева
[с.] 3
Глава трета. Появление-то Карагеоргиево на свѣтъ
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
Глава четвьрта. Бунтование-то на сьрби-тѣ противу турцы-тѣ
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
Глава пета. Кара Георгій ся избира за предводитель
[с.] 20
[с.] 21
Глава шеста. Боеве-тѣ и успѣхъ-тъ на сьрби-тѣ
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
Глава седма. Смьрть-та на даіи-тѣ
[с.] 26
[с.] 27
Глава осма. Течение-то на работы-тѣ развива ся и противъ самый султанъ
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
Глава девята. Освободителна война на сьрби-тѣ (1806.-1807. год.)
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
Глава десята. Характеристика на Кара-Георгія или описание на свойства-та му
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
Глава единадесята. Милошъ Обреновичъ ся появява като избавитель въ народа
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
Глава дванадесята. Поколение княза Милоша Обреновича и негова исторія (1813-1839.)
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
[с.] 107
[с.] 108
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
[с.] 116
[с.] 117
[с.] 118
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
[с.] 122
[с.] 123
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
[с.] 127
[с.] 128
[с.] 129
[с.] 130
Глава тринадесята. Князъ Михаилъ Обреновичъ
[с.] 131
[с.] 132
[с.] 133
[с.] 134
[с.] 135
[с.] 136
[с.] 137
[с.] 138
[с.] 139
Глава четыренадесята. Партіи въ Сьрбія
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
Глава петнадесята. Свято-Андрейска скупчина и повращание-то на князъ Милоша Обреновича въ Сьрбія (1858. год.)
[с.] 144
[с.] 145
[с.] 146
[с.] 147
[с.] 148
[с.] 149
[с.] 150
[с.] 151
Глава шестнадесята. Статистичный изводъ за княжество Сьрбія
[с.] 152
[с.] 153
[с.] 154
[с.] 155
[с.] 156
[с.] 157
[с.] 158
[с.] 159
[с. 160]
Уставъ на княжество Сьрбія т. е. Султанскій хатишерифъ
[с. 161]
1.
2.
3.
[с.] 162
4.
5.
[с.] 163
6.
7.
8.
9.
[с.] 164
10.
11.
12.
[с.] 165
13.
14.
15.
[с.] 166
16.
17.
18.
19.
[с.] 167
20.
21.
[с.] 168
22.
23.
24.
25.
[с.] 169
26.
27.
[с.] 170
28.
29.
30.
[с.] 171
31.
32.
33.
34.
[с.] 172
35.
36.
37.
38.
39.
[с.] 173
40.
41.
42.
43.
44.
[с.] 174
45.
46.
47.
48.
49.
[с.] 175
50.
51.
52.
53.
54.
[с.] 176
55.
56.
57.
[с.] 177
58.
59.
60.
[с.] 178
61.
62.
63.
64.
[с.] 179
65.
65.
[с.] 180
[с.] 181
[с.] 182
Погрѣшки
[с. 183]
[с. 184]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]