-
№ 7130

Дунавскыи лебедъ : Гражданскы, любословны и забавны вѣстникъ = Le cygne du Dunabe / Ред. Г. С. Раковски.<> cygne du Dunabe

Автор: Раковски, Георги Стойков псевд. 1821-1867 ред.
Година: 1860 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 12
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

RETRO; Издание на НБКМ по повод 100 год. от смъртта на Г. С. Раковски; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №8814, с.438.; Фототипно издание

Съдържание

Дунавскыи лебедъ
год. 1 [1860]
брой 1
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
брой 2
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
брой 3
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]