-
№ 7131

Цариградскй вѣстникъ / Изважда [редактира] И. Андреов [Богоров], Ал. Екзарх, Т. С. Бурмов.

Автор: Богоров, Иван Андреев почетен член на БКД 1818-1892 ред.; Екзарх, Александър Стоилов почетен член на БКД 1810-1891 ред.; Бурмов, Тодор Стоянов редовен член на БКД 1834-1906 ред.
Година: 1850 г.
Град: Цариградъ
Издателство: Книгопечатница на Цариградски вестник
Страници: 60
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

RETRO; От Год. В, число 65, 15 дек. 1851 вестникът се нарича "Цареградски вѣстникъ"; Излиза всяка събота; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №8807, с. 634-635.

Съдържание

Цариградскй вѣстникъ
год. А [1850]
число 2[бр. 2]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 3[бр. 3]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 4[бр. 4]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 5[бр. 5]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 6[бр. 6]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 7[бр. 7]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 8[бр. 8]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 9[бр. 9]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 10[бр. 10]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 11[бр. 11]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 12[бр. 12]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 13[бр. 13]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 14[бр. 14]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 15[бр. 15]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]
число 16[бр. 16]
[стр. 1]
[стр. 2]
[стр. 3]
[стр. 4]