-
№ 7132

Етнографски изследвания на село Недан, Павликенско : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Марийка Х. Бакалова [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Бакалова, Марийка Хар.
Година: 1947 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 26
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика ; 6 снимки; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Етнографски изследвания на село Недан, Павликенско
Заглавна страница
Картинка
Речник на характерната лексика
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93