-
№ 7133

Изследване на земеделския труд в с. Самоводене, Търновско : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Марин Д. Халваджиев [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Халваджиев, Марин Димитров
Година: 1940 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 21
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната земеделска лексика; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Изследване на земеделския труд в с. Самоводене, Търновско
Заглавна страница
Речник на характерната земеделска лексика
стр. 191
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
стр. 196
стр. 197
стр. 198
стр. 199
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203
стр. 204
стр. 205
стр. 206
стр. 207
стр. 208
стр. 209