-
№ 7135

Женският труд в село Слокощица, Кюстендилска околия : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Вера Иванова Стаменова [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Стаменова, Вера Иванова
Година: 1942 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 12
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Женският труд в село Слокощица, Кюстендилска околия
Заглавна страница
Речник на характерната лексика
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11