-
№ 7136

Етнографска теза на село Белица, околия Св. Врачка, окръг Петрички : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Благородна Христова Янкова [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Янкова, Благородна Христова
Година: 1933 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 11
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Етнографска теза на село Белица, околия Св. Врачка, окръг Петрички
Заглавна страница
Речник на характерната лексика
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114