-
№ 7138

Cod. D. Slavo 39 Ерминия на Ат. Н. Карастоянов от Самоков първата половина на XIX в. [Ръкопис]

Автор: Карастоянов, Анастас Николов 1822-1880
Година: 1850 г.
Град:
Издателство:
Страници: 92
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Украса : няма; Приписки и бележки : на л. 2 с черно мастило на гръцки е отбелязано ερμηνεία της ζωγραφης [erminia tis zografis], което насочва към използвания гръцки ръкопис, от който е направен преписът. Това личи и от множеството използвани в текста гръцки думи. Бележка на дарителя на гърба на с. 1, с черно мастило : "Подарявамъ на Библиотеката на Висшето училище. 8 24/IX 99 София, Ив. Карастоянов"; Ерминия с различни рецепти и указания за зографисване; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Празните л. са премахнати от дигиталното копие; Стари сигнатури, етикети, печати : Черни квадратни печати на УБ на л. 1, 15, 35, 61Б, 80. На гърба на л. 94, малък син правоъгълен печат Пров. 1956; Произход : ръкописът е получен в ЦУБ като дарение от Ив. Карастоянов от Самоков. В библиотеката на ЦСВП постъпва през 1988 г.; Подвързия : оригинална, картон с книговезко платно и орнаментирана хартия отгоре, наподобяваща мрамор. Гърбът и ъглите на подвързията са от червена кожа. На гърба изкуствени биндове - 3. Капаците са с правоъгълна форма, по-големи от книжното тяло. Оригинални форзаци. Подвързията е без капителбанд и без закопчалки. Страничните обрези са оформени по един и същ начин - орнаментирани са като са пръскани с тъмносиня боя; Славянски, гръцки и ориенталски ръкописи от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", Каталог за изложба. София, 1988, с. 12, N 31; Василиев, А. Ерминии. Технология и иконография. София, 1976, с. 27; Ръкописът е в сравнително добро състояние, без липсващи части; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 124-130

Съдържание

Ерминия на Ат. Н. Карастоянов от Самоков
Ерминия на Ат. Н. Карастоянов от Самоков
лист 1 - лице
лист 1 - гръб
лист 2 - лице
лист 7 - лице
лист 7 - гръб
лист 8 - лице
лист 14 - лице
лист 14 - гръб
лист 15 - лице
лист 15 - гръб
лист 16 - лице
лист 16 - гръб
лист 17 - лице
лист 17 - гръб
лист 18 - лице
лист 18 - гръб
лист 19 - лице
лист 19 - гръб
лист 20 - лице
лист 20 - гръб
лист 21 - лице
лист 21 - гръб
лист 22 - лице
лист 22 - гръб
лист 23 - лице
лист 23 - гръб
лист 24 - лице
лист 25 - лице
лист 25 - гръб
лист 26 - лице
лист 26 - гръб
лист 32 - лице
лист 32 - гръб
лист 33 - лице
лист 33 - гръб
лист 34 - гръб
лист 35 - лице
лист 40 - лице
лист 40 - гръб
лист 41 - лице
лист 41 - гръб
лист 42 - лице
лист 42 - гръб
лист 43 - лице
лист 43 - гръб
лист 44 - лице
лист 44 - гръб
лист 45 - лице
лист 45 - гръб
лист 46 - лице
лист 48 - лице
лист 48 - гръб
лист 49 - лице
лист 49 - гръб
лист 50 - лице
лист 50 - гръб
лист 51 - лице
лист 51 - гръб
лист 52 - лице
лист 52 - гръб
лист 53 - лице
лист 53 - гръб
лист 54 - лице
лист 54 - гръб
лист 55 - лице
лист 55 - гръб
лист 56 - лице
лист 56 - гръб
лист 57 - лице
лист 57 - гръб
лист 58 - лице
лист 58 - гръб
лист 59 - лице
лист 59 - гръб
лист 60 - лице
лист 60 - гръб
лист 61 - лице
лист 61 - гръб
лист 62 - гръб
лист 63 - лице
лист 63 - гръб
лист 64 - лице
лист 64 - гръб
лист 65 - лице
лист 65 - гръб
лист 67 - лице
лист 67 - гръб
лист 69 - гръб
лист 70 - гръб
лист 71 - лице
лист 80 - лице