-
№ 7139

Село Свежен, Карловско : Етнографични бележки [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Стойко Б. Стойков [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Стойков, Стойко Божков
Година: 1932 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 24
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика ; Лист от ръкописен паметник от XVII век ; 20 снимки; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Село Свежен, Карловско
Заглавна страница
Речник на характерната лексика
стр. 1
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22