-
№ 7140

Земеделският труд в с. Големаново, Кулско : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Янко Б. Георгиев [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Георгиев, Янко Беров
Година: 1941 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 12
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Земеделският труд в с. Големаново, Кулско
Заглавна страница
Речник на характерната лексика
стр. 219
стр. 220
стр. 221
стр. 222
стр. 223
стр. 224
стр. 225
стр. 226
стр. 227
стр. 228