-
№ 7141

Cod. D. Slavo 38 Ерминия на зографа Георги Дамянов 1832 г. [Ръкопис]

Автор: Дамянов, Георги
Година: 1832 г.
Град:
Издателство:
Страници: 494
Категория: Други
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Украса : рисунки с молив : На л. Iа допоясно изображение на Св. Панталеймон с надпис ; на л. IБ допоясна рисунка на св. Йоан Кръстител с надпис ; на л. 259Б в цял ръст е изобразен светец с епископски одежди и с разтворена книга ; на л. 260Б недовършена рисунка на евангелист, седнал до маса с мастилница и държащ свитък. Рубриките и загл. букви са написани с червено избеляло мастило ; на л. 253 концовка от геометрично-растителен тип с дата; Съдържание : Ерминия с технологична част (11, 24-72) и иконографски упътвания (л. 1-23, 73-253); Последните три рубрики не са номерирани в оглавлението, а се намират на сегашни лл. 245-253. Ерминията завършва на сегашен л. 253 със следната бележка от писача : "Препiса сiя кнiга Георги Дамяновъ Зографъ". В концовката е изписана годината (1832 г.), а около нея пише :"Конецъ и богу слава аминъ", тази датировка не съвпада с посочената на л. I долу вляво на рисунката дата 1843 г., направена първоначално с молив, а по-късно повторена с туш. Трудно е да се определи дали е нанесена от Георги Дамянов. Асен Василиев приема за година на създаването на Ерминията посочената от писача в края на ръкописа 1832 г.; Л. 253Б-256 съдържа допълнителни указания; Л. 1-7, 10, 261-268 са празни; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Празните л. не са включени в дигиталното копие; Съхранява се в Библиотеката на ЦСВП със сигн. Cod. D. Slavo 38; На вътрешната страна на предната корица е залепен бял етикет с ръкописен надпис : "Божилъ Аврамов. Ул. Санъ Стефано N 17, София, XII". От дясно с молив е написано "От него купих ерминията"; Стари сигнатури : На вътрешната страна с червен молив е нанесено 230752. Същият номер се повтаря на л. 1. На л. I горе вляво има червен правоъгълен печат на УБ ; инв. номер 691 от 1943 г., а долу вдясно, както и на редица листи има сух квадратен печат на УБ. Същият квадратен печат, но с оранжево мастило, е и на с. 11-14Б. На л. 268Б има печат за проверка от 1956 г.; Произход : На л. 1 горе е нанесен елипсовиден печат на Георги Иконописец и живописец, вероятно това е внукът на Георги Дамянов, Г. Я. Зографски, с когото Асен Василиев посещава на 30.V.1942 г. църквата Св. Пантелеймон във Велес. Вероятно след това ерминията е закупена от УБ, тъй като присъства в инвентарния дневник от 1943 г.; Подвързия : дъски, обвити в тъмночервена кожа. Гърбът е оформен с 3 основни и два спомагателни бинда. На предната и задната корица са щамповани правоъгълни рамки. Частично е запазена закопчалката и металните петелки. Капаците са със скосени ребра; Василиев, А. Български възрожденски майстори. София, 1965, с. 170-173; Василиев, А. Ерминии. Технология и иконография. София, 1976, с. 27; 9-19th Century old Balkan manuscripts. Japan Calligraphy Museum, 1997, N 71, 82; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 118-124

Съдържание

Ерминия на зографа Георги Дамянов
Ерминия на зографа Георги Дамянов
лист I - лице
лист I - гръб
лист 1 - лице
лист 8 - гръб
лист 9 - лице
лист 11 - лице
лист 11 - гръб
лист 12 - лице
лист 12 - гръб
лист 13 - лице
лист 13 - гръб
лист 14 - лице
лист 14 - гръб
лист 15 - лице
лист 15 - гръб
лист 16 - лице
лист 16 - гръб
лист 17 - лице
лист 17 - гръб
лист 18 - лице
лист 18 - гръб
лист 19 - лице
лист 19 - гръб
лист 20 - лице
лист 20 - гръб
лист 21 - лице
лист 21 - гръб
лист 22 - лице
лист 22 - гръб
лист 23 - лице
лист 23 - гръб
лист 24 - лице
лист 24 - гръб
лист 25 - лице
лист 25 - гръб
лист 26 - лице
лист 26 - гръб
лист 27 - лице
лист 27 - гръб
лист 28 - лице
лист 28 - гръб
лист 29 - лице
лист 29 - гръб
лист 30 - лице
лист 30 - гръб
лист 31 - лице
лист 31 - гръб
лист 32 - лице
лист 32 - гръб
лист 33 - лице
лист 33 - гръб
лист 34 - лице
лист 34 - гръб
лист 35 - лице
лист 35 - гръб
лист 36 - лице
лист 36 - гръб
лист 37 - лице
лист 37 - гръб
лист 38 - лице
лист 38 - гръб
лист 39 - лице
лист 39 - гръб
лист 40 - лице
лист 40 - гръб
лист 41 - лице
лист 41 - гръб
лист 42 - лице
лист 42 - гръб
лист 43 - лице
лист 43 - гръб
лист 44 - лице
лист 44 - гръб
лист 45 - лице
лист 45 - гръб
лист 46 - лице
лист 46 - гръб
лист 47 - лице
лист 47 - гръб
лист 48 - лице
лист 48 - гръб
лист 49 - лице
лист 49 - гръб
лист 50 - лице
лист 50 - гръб
лист 51 - лице
лист 51 - гръб
лист 52 - лице
лист 52 - гръб
лист 53 - лице
лист 53 - гръб
лист 54 - лице
лист 54 - гръб
лист 55 - лице
лист 55 - гръб
лист 56 - лице
лист 56 - гръб
лист 57 - лице
лист 57 - гръб
лист 58 - лице
лист 58 - гръб
лист 59 - лице
лист 59 - гръб
лист 60 - лице
лист 60 - гръб
лист 61 - лице
лист 61 - гръб
лист 62 - лице
лист 62 - гръб
лист 63 - лице
лист 63 - гръб
лист 64 - лице
лист 64 - гръб
лист 65 - лице
лист 65 - гръб
лист 66 - лице
лист 66 - гръб
лист 67 - лице
лист 67 - гръб
лист 68 - лице
лист 68 - гръб
лист 69 - лице
лист 69 - гръб
лист 70 - лице
лист 70 - гръб
лист 71 - лице
лист 71 - гръб
лист 72 - лице
лист 72 - гръб
лист 73 - лице
лист 73 - гръб
лист 74 - лице
лист 74 - гръб
лист 75 - лице
лист 75 - гръб
лист 76 - лице
лист 76 - гръб
лист 77 - лице
лист 77 - гръб
лист 78 - лице
лист 78 - гръб
лист 79 - лице
лист 79 - гръб
лист 80 - лице
лист 80 - гръб
лист 81 - лице
лист 81 - гръб
лист 82 - лице
лист 82 - гръб
лист 83 - лице
лист 83 - гръб
лист 84 - лице
лист 84 - гръб
лист 85 - лице
лист 85 - гръб
лист 86 - лице
лист 86 - гръб
лист 87 - лице
лист 87 - гръб
лист 88 - лице
лист 88 - гръб
лист 89 - лице
лист 89 - гръб
лист 90 - лице
лист 90 - гръб
лист 91 - лице
лист 91 - гръб
лист 92 - лице
лист 92 - гръб
лист 93 - лице
лист 93 - гръб
лист 94 - лице
лист 94 - гръб
лист 95 - лице
лист 95 - гръб
лист 96 - лице
лист 96 - гръб
лист 97 - лице
лист 97 - гръб
лист 98 - лице
лист 98 - гръб
лист 99 - лице
лист 99 - гръб
лист 100 - лице
лист 100 - гръб
лист 101 - лице
лист 101 - гръб
лист 102 - лице
лист 102 - гръб
лист 103 - лице
лист 103 - гръб
лист 104 - лице
лист 104 - гръб
лист 105 - лице
лист 105 - гръб
лист 106 - лице
лист 106 - гръб
лист 107 - лице
лист 107 - гръб
лист 108 - лице
лист 108 - гръб
лист 109 - лице
лист 109 - гръб
лист 110 - лице
лист 110 - гръб
лист 111 - лице
лист 111 - гръб
лист 112 - лице
лист 112 - гръб
лист 113 - лице
лист 113 - гръб
лист 114 - лице
лист 114 - гръб
лист 115 - лице
лист 115 - гръб
лист 116 - лице
лист 116 - гръб
лист 117 - лице
лист 117 - гръб
лист 118 - лице
лист 118 - гръб
лист 119 - лице
лист 119 - гръб
лист 120 - лице
лист 120 - гръб
лист 121 - лице
лист 121 - гръб
лист 122 - лице
лист 122 - гръб
лист 123 - лице
лист 123 - гръб
лист 124 - лице
лист 124 - гръб
лист 125 - лице
лист 125 - гръб
лист 126 - лице
лист 126 - гръб
лист 127 - лице
лист 127 - гръб
лист 128 - лице
лист 128 - гръб
лист 129 - лице
лист 129 - гръб
лист 130 - лице
лист 130 - гръб
лист 131 - лице
лист 131 - гръб
лист 132 - лице
лист 132 - гръб
лист 133 - лице
лист 133 - гръб
лист 134 - лице
лист 134 - гръб
лист 135 - лице
лист 135 - гръб
лист 136 - лице
лист 136 - гръб
лист 137 - лице
лист 137 - гръб
лист 138 - лице
лист 138 - гръб
лист 139 - лице
лист 139 - гръб
лист 140 - лице
лист 140 - гръб
лист 141 - лице
лист 141 - гръб
лист 142 - лице
лист 142 - гръб
лист 143 - лице
лист 143 - гръб
лист 144 - лице
лист 144 - гръб
лист 145 - лице
лист 145 - гръб
лист 146 - лице
лист 146 - гръб
лист 147 - лице
лист 147 - гръб
лист 148 - лице
лист 148 - гръб
лист 149 - лице
лист 149 - гръб
лист 150 - лице
лист 150 - гръб
лист 151 - лице
лист 151 - гръб
лист 152 - лице
лист 152 - гръб
лист 153 - лице
лист 153 - гръб
лист 154 - лице
лист 154 - гръб
лист 155 - лице
лист 155 - гръб
лист 156 - лице
лист 156 - гръб
лист 157 - лице
лист 157 - гръб
лист 158 - лице
лист 158 - гръб
лист 159 - лице
лист 159 - гръб
лист 160 - лице
лист 160 - гръб
лист 161 - лице
лист 161 - гръб
лист 162 - лице
лист 162 - гръб
лист 163 - лице
лист 163 - гръб
лист 164 - лице
лист 164 - гръб
лист 165 - лице
лист 165 - гръб
лист 166 - лице
лист 166 - гръб
лист 167 - лице
лист 167 - гръб
лист 168 - лице
лист 168 - гръб
лист 169 - лице
лист 169 - гръб
лист 170 - лице
лист 170 - гръб
лист 171 - лице
лист 171 - гръб
лист 172 - лице
лист 172 - гръб
лист 173 - лице
лист 173 - гръб
лист 174 - лице
лист 174 - гръб
лист 175 - лице
лист 175 - гръб
лист 176 - лице
лист 176 - гръб
лист 177 - лице
лист 177 - гръб
лист 178 - лице
лист 178 - гръб
лист 179 - лице
лист 179 - гръб
лист 180 - лице
лист 180 - гръб
лист 181 - лице
лист 181 - гръб
лист 182 - лице
лист 182 - гръб
лист 183 - лице
лист 183 - гръб
лист 184 - лице
лист 184 - гръб
лист 185 - лице
лист 185 - гръб
лист 186 - лице
лист 186 - гръб
лист 187 - лице
лист 187 - гръб
лист 188 - лице
лист 188 - гръб
лист 189 - лице
лист 189 - гръб
лист 190 - лице
лист 190 - гръб
лист 191 - лице
лист 191 - гръб
лист 192 - лице
лист 192 - гръб
лист 193 - лице
лист 193 - гръб
лист 194 - лице
лист 194 - гръб
лист 195 - лице
лист 195 - гръб
лист 196 - лице
лист 196 - гръб
лист 197 - лице
лист 197 - гръб
лист 198 - лице
лист 198 - гръб
лист 199 - лице
лист 199 - гръб
лист 200 - лице
лист 200 - гръб
лист 201 - лице
лист 201 - гръб
лист 202 - лице
лист 202 - гръб
лист 203 - лице
лист 203 - гръб
лист 204 - лице
лист 204 - гръб
лист 205 - лице
лист 205 - гръб
лист 206 - лице
лист 206 - гръб
лист 207 - лице
лист 207 - гръб
лист 208 - лице
лист 208 - гръб
лист 209 - лице
лист 209 - гръб
лист 210 - лице
лист 210 - гръб
лист 211 - лице
лист 211 - гръб
лист 212 - лице
лист 212 - гръб
лист 213 - лице
лист 213 - гръб
лист 214 - лице
лист 214 - гръб
лист 215 - лице
лист 215 - гръб
лист 216 - лице
лист 216 - гръб
лист 217 - лице
лист 217 - гръб
лист 218 - лице
лист 218 - гръб
лист 219 - лице
лист 219 - гръб
лист 220 - лице
лист 220 - гръб
лист 221 - лице
лист 221 - гръб
лист 222 - лице
лист 222 - гръб
лист 223 - лице
лист 223 - гръб
лист 224 - лице
лист 224 - гръб
лист 225 - лице
лист 225 - гръб
лист 226 - лице
лист 226 - гръб
лист 227 - лице
лист 227 - гръб
лист 228 - лице
лист 228 - гръб
лист 229 - лице
лист 229 - гръб
лист 230 - лице
лист 231 - лице
лист 231 - гръб
лист 232 - лице
лист 232 - гръб
лист 233 - лице
лист 233 - гръб
лист 234 - лице
лист 234 - гръб
лист 235 - лице
лист 235 - гръб
лист 241 - лице
лист 241 - гръб
лист 242 - лице
лист 242 - гръб
лист 243 - лице
лист 243 - гръб
лист 244 - лице
лист 244 - гръб
лист 245 - лице
лист 245 - гръб
лист 246 - лице
лист 246 - гръб
лист 247 - лице
лист 247 - гръб
лист 248 - лице
лист 248 - гръб
лист 249 - лице
лист 249 - гръб
лист 250 - лице
лист 250 - гръб
лист 251 - лице
лист 251 - гръб
лист 252 - лице
лист 252 - гръб
лист 253 - лице
лист 253 - гръб
лист 254 - лице
лист 254 - гръб
лист 255 - лице
лист 255 - гръб
лист 256 - лице
лист 256 - гръб
лист 257 - лице
лист 257 - гръб
лист 258 - лице
лист 258 - гръб
лист 259 - лице
лист 259 - гръб
лист 260 - лице
лист 260 - гръб