-
№ 7142

Духовна култура на Царско-село (Чакърджии), Чирпанско : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Руска Г. Стоилова [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Стоилова, Руска Георгиева
Година: 1945 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 11
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Духовна култура на Царско-село (Чакърджии), Чирпанско
Заглавна страница
Гръб на заглавна страница
Речник на характерната лексика
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164