-
№ 7143

Земеделският труд в с. Дамяново, Севлиевско : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Радослав Горненски [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Горненски, Радослав П.
Година: 1943 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 14
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика ; 5 снимки; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Земеделският труд в с. Дамяново, Севлиевско
Заглавна страница
Речник на характерната лексика
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120