-
№ 7144

Къща и покъщнина в българската народоука : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Петрушка Рухчева [Ръкопис - машинописен текст] [Електронен ресурс]

Автор: Рухчева, Петрушка
Година: 1935 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 11
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа и 3 снимки и 3 картички; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Къща и покъщнина в българската народоука
Заглавна страница
стр. 1
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10