-
№ 7146

Изследване на земеделския труд в с. Старо-село, Врачанско : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Нино Йолов Димитров [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Димитров, Нино Йолов
Година: 1943 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 13
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Изследване на земеделския труд в с. Старо-село_ Врачанско
Заглавна страница
Речник на характерната лексика
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 22
стр. 32
стр. 33
стр. 34