-
№ 7147

Препис на народни песни от Арх. Сл. С. [Архив на Славянски семинар] : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Кина П. Кочемидова [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Кочемидова, Кина П.
Година: 2012 г.
Град: София
Издателство: СУ
Страници: 17
Категория: Други
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Липсва загл. с.; Описанието взето от Ангелова, Анна. Ръкописната етнографска сбирка от библиотеката на СУ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 103; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Препис на народни песни от Арх. Сл. С.
Заглавна страница
Народни песни,български
стр. 2
стр. 3
Пазарски песни
стр. 4
стр. 5
стр. 6
Гергьовденски песни
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9