-
№ 7149

Народни празници за животни у българите : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Елена Ханджиева [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Ханджиева, Елена
Година: 1939 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 11
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Народни празници за животни у българите
Заглавна страница
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12