-
№ 7151

Женският труд в гр. Габрово : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Стефка И. Попиванова [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Попиванова, Стефка И.
Година: 1943 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 13
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика ; 12 снимки; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Женският труд в гр. Габрово
Заглавна страница
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
стр. 193
стр. 194