-
№ 7152

Етнографска теза - с. Медвен, Котелско : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Злата Гелева [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Гелева, Злата
Година: 1937 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 21
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика ; Карта на с. Медвен; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Етнографска теза _ село Медвен_ Котелско
Заглавна страница
Речник на характерната лексика
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
стр. 196
стр. 197
стр. 201
стр. 202
стр. 203
стр. 208
стр. 212
стр. 216
стр. 217
стр. 218
стр. 219
Карта на с. Медвен