-
№ 7153

Етнографски изследвания в Костурско - Македония : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Свобода Л. Адамова [Ръкопис - машинописен текст] [Електронен ресурс]

Автор: Адамова, Свобода Л.
Година: 1937 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 16
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика ; Карта на Костурско ; 9 снимки; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Етнографски изследвания в Костурско _ Македония
Заглавна страница
Карта на село Костурско
Снимки
стр. 1
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Речник на характерната лексика
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138