-
№ 7154

Братски труд : С иждивението на Московските българе Р. Жинзифов, Л. Каравелов, В. Попович от [Н. Бончев и др.]

Автор: Жинзифов, Райко ред.; Попович, Васил Н. ред.
Година: 1860 г.
Град: Москва
Издателство: Печатница Бехметев
Страници: 34
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012

Съдържание

Братски труд
Корица - предна и гръб
Предна корица
Гръб на корицата
Книжка първа
Заглавна страница
Гръб на заглавната страница
Гроза
стр. 4
Тъга
Яна и Детелин войвода
стр. 7
Пословици
Сираче
На слънцето
стр. 11
Питане и отговор
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Няколко думи за българската книжнина
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32