-
№ 7156

Бит и език на село Долно-Сахране, Казанлъшко : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Христо Д. Христов [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Христов, Христо Д.
Година: 1938 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 40
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : 33 снимки; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Съдържа част от Дипломната работа

Съдържание

Бит и език на село Долно-Сахране, Казанлъшко
Заглавна страница
стр. 15
стр. 17
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 29
стр. 30
стр. 38
стр. 39
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 45
стр. 47
стр. 53
стр. 55
стр. 56
стр. 60
стр. 61
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 73
стр. 74
стр. 76
стр. 77
стр. 105
стр. 111
стр. 113
стр. 115
стр. 118
стр. 121
стр. 185