-
№ 7157

Град Балчик и неговото българско население [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Геновева Атанасова [Електронен ресурс] [Ръкопис]

Автор: Атанасова, Геновева
Година: 1940 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 12
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : Речник на характерната лексика ; 21 снимки; Електронно копие [ София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Файлове с изображения JP2 Съдържа част от дипломната работа

Съдържание

Град Балчик и неговото българско население
Заглавна страница
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
стр. 196
стр. 197
стр. 198
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203