-
№ 7158

Жената и женският труд в с. Ветово, Русенско : [Дипломна работа, представена в катедрата по Славянска етнография при СУ] / Сийка Венкова Симеонова [Ръкопис] [електронен ресурс]

Автор: Симеонова, Сийка Венкова
Година: 1943 г.
Град: София
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 13
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа : 21 снимки; Електронно копие [София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012] Изображения, jp2,3.4 MB

Съдържание

Жената и женският труд в с. Ветково, Русенско
Заглавна страница
стр. 216
стр. 217
стр. 218
стр. 219
стр. 220
стр. 221
стр. 222
стр. 223
стр. 224
стр. 225
стр. 226
стр. 227