-
№ 7161

Ръководство за уреждане народни, общински, ученически и частни библиотеки / Стоян Аргиров.

Автор: Аргиров, Стоян Стоянов
Година: 1898 г.
Град: Пловдив
Издателство: Книж. В. Ив. Калайджиев и сие
Страници: 131
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014

Съдържание

Ръководство за уреждане народни, общински, ученически и частни библиотеки
Предна корица
Предна подвързия
Заглавна страница
Предговор
стр. II
Съдържание
Увод
1. Понятието библиотека и нейната цел
2. Библиотечната наука и библиотековедението
3. Преглед на по-познатите съчинения по библиотечната наука
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Част I
1. Помещение
стр. 10
2. Персонал
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
3. Средства на библиотеките
стр. 19
стр. 20
4. Канцеларска служба
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
Част II
1. Описване на библиотечния имот
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр.58
стр.59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
2. Каталогизация
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
3. Нареждане на книгите
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
4. Пазене на библиотечните книги
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
5. Увеличение и намаление на библиотечния имот
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
6. Ползване
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
Задна корица