-
№ 7163

Християнският елемент в топографическата номенклатура на Балканските земи / К. Иречек ; Прев. С. Аргиров.

Автор: Иречек, Константин Йосиф; Аргиров, Стоян Стоянов прев.
Година: 1898 г.
Град:
Издателство:
Страници: 46
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014

Съдържание

Християнският елемент в топографическата номенклатура на Балканските земи
Заглавна страница
Увод
I. Селища с имена на светии
стр. 226
стр. 227
стр. 228
стр. 229
стр. 230
стр. 231
стр. 232
II. Пренасяне на местни названия чрез легенди на светии
стр. 234
стр. 235
стр. 236
стр. 237
стр. 238
стр. 239
стр. 240
стр. 241
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
стр. 248
стр. 249
стр. 250
стр. 251
стр. 252
Притурка
I. Българските градове у Мануил Фил
стр. 254
стр. 255
стр. 256
стр. 257
стр. 258
стр. 259
стр. 260
II. Географичните имена в българското видение на пророк Исая
стр. 262
стр. 263
стр. 264
стр. 265
стр. 266
стр. 267
стр. 268