-
№ 7168

Материали за историята на Университетската библиотека в София : [Извлечения от] Протоколи на Академичния съвет / Стоян Аргиров

Автор: Аргиров, Стоян Стоянов
Година: 1942 г.
Град: [София]
Издателство:
Страници: 124
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014

Съдържание

Материали за историята на Университетската библиотека в София
лист 1
лист 2
лист 3
лист 4
лист 5
лист 6
лист 7
лист 8
лист 9
лист 10
лист 11
лист 12
лист 13
лист 14
лист 15
лист 16
лист 17
лист 18
лист 19
лист 20
лист 21
лист 22
лист 23
лист 24
лист 25
лист 26
лист 27
лист 28
лист 29
лист 30
лист 31
лист 32
лист 33
лист 34
лист 35
лист 36
лист 37
лист 38
лист 39
лист 40
лист 41
лист 42
лист 43
лист 44
лист 45
лист 44а
лист 45а
лист 46
лист 47
лист 48
лист 49
лист 50
лист 51
лист 52
лист 53
лист 54
лист 55
лист 56
лист 57
лист 58
лист 59
лист 60
лист 61
лист 62
лист 63
лист 64
лист 65
лист 66
лист 67
лист 68
лист 69
лист 70
лист 71
лист 72
лист 73
лист 74
лист 75
лист 76
лист 77
лист 78
лист 79
лист 80
лист 81
лист 82
лист 83
лист 84
лист 85
лист 86
лист 87
лист 88
лист 89
лист 90
лист 91
лист 92
лист 94
лист 95
лист 96
лист 97
лист 98
лист 99
лист 100
лист 101
лист 102
лист 103
лист 104
лист 105
лист 106
лист 107
лист 108
лист 109
лист 111
лист 111
лист 112
лист 113
лист 114
лист 115
лист 116
лист 117
лист 118
лист 119
лист 120
лист 121
лист 122
лист [123]