-
№ 7173

Устав за управлението на Българската екзархия.Уставъ за управленiе-то на Българска-та ексархiя

Автор: Българска екзархия Цариград
Година: 1870 г.
Град: Цариград
Издателство: В печатницата на А. Минасиана у Джамла-хан
Страници: 57
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 93
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Екз. с инв. номер Д3319/1934 дар от д-р Ст. Чомаков; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014

Съдържание

Устав за управлението на Българската екзархия
Предна корица
Гръб корица
Форзац
форзац
Заглавна страница
гръб на заглавна страница
Предуведумление
стр. II
стр. III
УСТАВ ГЛАВА 1
стр. 2
стр. 3
ГЛАВА 2
СТР. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
ГЛАВА 3
стр. 10
стр. 11
ГЛАВА 4
стр. 13
ГЛАВА 5
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
ГЛАВА 6
стр. 20
ГЛАВА 7
ГЛАВА 8
ГЛАВА 9
стр. 24
стр. 25
ГЛАВА 10
стр. 27
Част втора ГЛАВА 1
стр. 29
стр. 30
стр. 31
ГЛАВА 2
стр. 33
ГЛАВА 3
стр. 35
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5
стр. 38
Част трета
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
Членовете на смесен привременен български съвет
Форзац
форзац
Задна подвързия