-
№ 7174

Протоколите на Учредителното Българско Народно Събрание в Търново.

Автор: България Народно събрание
Година: 1879 г.
Град: Пловдив
Издателство: София
Страници: 379
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Екз. с инв. номер 3797/1938 на загл. с. печат : "Йосиф Ковачев - София"; Екз. с инв. номер I ж/30 на загл. с. печат : "Ученическо дружество Познай себе си"; Съдържа : Временни правила за избирането на представителите за първото Народно Събрание ; Списък на членовете на Народното Събрание в Търново за разглеждание на Органический Устав ; Словото на Негово Сиятелство Императорский Русский Коммиссар в България, Княза Дондукова-Корсакова при отварянието на Събранието в Търново на 10-ий Февруарий 1879 год. ; Протоколите на Първото Учредително Народно Събрание ; Записка за деятелностьта на временното Русско Управление в България; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014

Съдържание

Протоколите на Учредителното Българско Народно Събрание в Търново
Предна корица
гръб корица
Форзац
форзац
Заглавна страница
гръб заглавна страница
Временни правила за избирането на представителите за първото Обикновенно Народно Събрание
стр. IV
стр. V
стр. VI
стр. VII
стр. VIII
Списък на членовете
стр. X
стр. XI
стр. XII
стр. XIII
стр. XIV
стр. XV
стр. XVI
Словото на Негово Сиятелство Императорский Российский Коммисар в България, княза Дондукова Корсакова
стр. [2]
стр. 5
стр. 6
Рапорт
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Правилник за вътрешний порядък на учредителното Народно Събрание
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
Народно Събрание Дневник I
стр. 26
стр. 27
Народно Събрание Дневник II
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
Народно Събрание Дневник III
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
Народно Събрание Дневник IV
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
Народно Събрание Дневник V
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
Народно Събрание Дневник VI
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
Народно Събрание Дневник VII
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
Народно Събрание Дневник VIII
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
Народно Събрание Дневник IX
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
Народно Събрание Дневник X
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
Народно Събрание Дневник XI
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
Народно Събрание Дневник XII
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
Народно Събрание Дневник XIII
стр. 175
стр. 176
стр. 177
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
Народно Събрание Дневник XIV
стр. 197
стр. 198
стр. 199
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203
стр. 204
стр. 205
стр. 206
стр. 207
стр. 208
стр. 209
стр. 210
Народно Събрание Дневник XV
стр. 212
стр. 213
стр. 214
стр. 215
стр. 216
стр. 217
стр. 218
стр. 219
стр. 220
стр. 221
стр. 222
стр. 223
стр. 224
Народно Събрание Дневник XVI
стр. 226
стр. 227
стр. 228
стр. 229
стр. 230
стр. 231
стр. 232
стр. 233
стр. 234
стр. 235
стр. 236
стр. 237
стр. 238
Народно Събрание Дневник XVII
стр. 240
стр. 241
стр. 242
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
стр. 248
стр. 249
стр. 250
стр. 251
стр. 252
стр. 253
стр. 254
стр. 255
стр. 256
стр. 257
стр. 258
стр. 259
стр. 260
стр. 261
стр. 262
стр. 263
стр. 264
стр. 265
стр. 266
стр. 267
стр. 268
стр. 269
Народно Събрание Дневник XVIII
стр. 271
стр. 272
стр. 273
стр. 274
стр. 275
стр. 276
стр. 277
стр. 278
стр. 279
стр. 280
стр. 281
стр. 282
стр. 283
стр. 284
Народно Събрание Дневник XIX
Народно Събрание Дневник XX
Народно Събрание Дневник XXI
стр. 288
Народно Събрание Дневник XXII
стр. 290
стр. 291
стр. 292
стр. 293
стр. 294
стр. 295
стр. 296
стр. 297
стр. 298
стр. 299
стр. 300
стр. 301
Народно Събрание Дневник XXIII
стр. 303
стр. 304
стр. 305
стр. 306
стр. 307
стр. 308
стр. 309
стр. 310
стр. 311
Народно Събрание Дневник XXIV
стр. 313
стр. 314
стр. 315
стр. 316
стр. 317
стр. 318
стр. 319
стр. 320
Народно Събрание Дневник XXV
стр. 322
стр. 323
стр. 324
стр. 325
Народно Събрание Дневник XVI
стр. 327
стр. 328
стр. 329
стр. 330
стр. 331
стр. 332
стр. 333
стр. 334
Народно Събрание Дневник XXVII
стр. 336
Протокол
стр. 339
стр. 340
стр. 341
стр. 342
стр. 343
стр. 344
стр. 345
стр. 346
стр. 347
стр. 348
стр. 349
стр. 350
стр. 351
стр. 352
стр. 353
стр. 354
стр. 355
Конституция на Българското Княжество
стр. 358
стр. 359
стр. 360
стр. 361
стр. 362
стр. 363
стр. 364
стр. 365
стр. 366
стр. 367
стр. 368
стр. 369
стр. 370
стр. 371
стр. 372
стр. 373
стр. 374
стр. 375
стр. 376
стр. 377
стр. 378
стр. 379
стр. 380
стр. 381
стр. 382
стр. 383
Форзац
форзац
Задна корица