-
№ 7182

Cod. D. Slavo 3 Четвероевангелие средата на XVI в. [Ръкопис]

Автор:
Година: 1600 г.
Град:
Издателство:
Страници: 16
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Размерът на ръкописа не може да бъде установен, поради това, че е силно увреден. От ширината на запазеното личи, че е бил голямоформатен; Бележки от писача и приписки : няма; Съдържание : части от евангелие на Матей; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014]; Произход : фрагментите са открити в дома на проф. Ив. Дуйчев през 1986 г. и реставрирани в Народна библиотека, не са включвани в публикации; Подвързия : ръкописът е реставриран, подвързан с кaртон, обвит в кафява кожа; Украса : киновар за заглавните букви в текста и за литургични указания в полето; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 14-15

Съдържание

Четвероевангелиесредата на XVI в.
лист 1 - лице
лист 1 - гръб
лист 2 - лице
лист 2 - гръб
лист 3 - лице
лист 3 - гръб
лист 4 - лице
лист 4 - гръб
лист 5 - лице
лист 5 - гръб
лист 6 - лице
лист 6 - гръб
лист 7 - лице
лист 7 - гръб
лист 8 - лице
лист 8 - гръб