-
№ 7183

Cod. D. Slavo 7 Требник краят на XIX в. [Ръкопис]

Автор:
Година: 1800 г.
Град:
Издателство:
Страници: 196
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Украса : киноварни инициали, заемащи 3 до 5 реда във височина в различните части на ръкописа и заглавни букви. Заглавията на отделните треби са изписани с киновар; Бележки : на л. 94 с молив е написана дата 29 май 1893 г., Видин, със същия почерк са написани множество бележки по листовете, отбелязващи различни фонетични особености на ръкописа. Със син химически молив и ръкописни букви на л. 96 пише : "Копие от единъ пергаментъ"; Съдържание : ръкописът съдържа различни треби : за умрели ; за изгонване на зъл дух, без начало ; за кръщаване ; за побратимяване ; за обручение ; за венчаване ; в навечерието на Богоявление ; за изповед ; за освещаване ; за литийно шествие на Господските празници ; над умиращ ; за погребение. Краят на текста липсва; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014]; Стари сигнатури : на двойния лист, служещ за подвързия, е залепен етикет с цифра 15, която е зачеркната и под нея е написано Slavo 12; Произход : ръкописът е постъпил в ЦСВП през 1988 г. от УБ; Подвързия : няма; 9-19th century old Balkan manuscripts. S., 1997, 76, 82; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 19-21

Съдържание

Требниккраят на XIX в.[Ръкопис]
лист 1 - лице
лист 1 - гръб
лист 2 - лице
лист 2 - гръб
лист 3 - лице
лист 3 - гръб
лист 4 - лице
лист 4 - гръб
лист 5 - лице
лист 5 - гръб
лист 6 - лице
лист 6 - гръб
лист 7 - лице
лист 7 - гръб
лист 8 - лице
лист 8 - гръб
лист 9 - лице
лист 9 - гръб
лист 10 - лице
лист 10 - гръб
лист 11 - лице
лист 1 - гръб
лист 12 - лице
лист 1 - гръб
лист 13 - лице
лист 13 - гръб
лист 14 - лице
лист 14 - гръб
лист 15 - лице
лист 15 - гръб
лист 16 - лице
лист 16 - гръб
лист 17 - лице
лист 17 - гръб
лист 18 - лице
лист 18 - гръб
лист 19 - лице
лист 19 - гръб
лист 20 - лице
лист 20 - гръб
лист 21 - лице
лист 21 - гръб
лист 22 - лице
лист 22 - гръб
лист 23 - лице
лист 23 - гръб
лист 24 - лице
лист 24 - гръб
лист 25 - лице
лист 25 - гръб
лист 26 - лице
лист 26 - гръб
лист 27 - лице
лист 27 - гръб
лист 28 - лице
лист 28 - гръб
лист 29 - лице
лист 29 - гръб
лист 30 - лице
лист 30 - гръб
лист 31 - лице
лист 31 - гръб
лист 32 - лице
лист 32 - гръб
лист 33 - лице
лист 33 - гръб
лист 34 - лице
лист 34 - гръб
лист 35 - лице
лист 35 - гръб
лист 36 - лице
лист 36 - гръб
лист 37 - лице
лист 37 - гръб
лист 38 - лице
лист 38 - гръб
лист 39 - лице
лист 39 - гръб
лист 40 - лице
лист 40 - гръб
лист 41 - лице
лист 41 - гръб
лист 42 - лице
лист 42 - гръб
лист 43 - лице
лист 43 - гръб
лист 44 - лице
лист 44 - гръб
лист 45 - лице
лист 45 - гръб
лист 46 - лице
лист 46 - гръб
лист 47 - лице
лист 47 - гръб
лист 48 - лице
лист 48 - гръб
лист 49 - лице
лист 49 - гръб
лист 50 - лице
лист 50 - гръб
лист 51 - лице
лист 51 - гръб
лист 52 - лице
лист 52 - гръб
лист 53 - лице
лист 53 - гръб
лист 54 - лице
лист 54 - гръб
лист 55 - лице
лист 55 - гръб
лист 56 - лице
лист 56 - гръб
лист 57 - лице
лист 57 - гръб
лист 58 - лице
лист 58 - гръб
лист 59 - лице
лист 59 - гръб
лист 60 - лице
лист 60 - гръб
лист 61 - лице
лист 61 - гръб
лист 62 - лице
лист 62 - гръб
лист 63 - лице
лист 63 - гръб
лист 64 - лице
лист 64 - гръб
лист 65 - лице
лист 65 - гръб
лист 66 - лице
лист 66 - гръб
лист 67 - лице
лист 67 - гръб
лист 68 - лице
лист 68 - гръб
лист 69 - лице
лист 69 - гръб
лист 70 - лице
лист 70 - гръб
лист 71 - лице
лист 71 - гръб
лист 72 - лице
лист 72 - гръб
лист 73 - лице
лист 73 - гръб
лист 74 - лице
лист 74 - гръб
лист 75 - лице
лист 75 - гръб
лист 76 - лице
лист 76 - гръб
лист 77 - лице
лист 77 - гръб
лист 78 - лице
лист 78 - гръб
лист 79 - лице
лист 79 - гръб
лист 80 - лице
лист 80 - гръб
лист 81 - лице
лист 81 - гръб
лист 82 - лице
лист 82 - гръб
лист 83 - лице
лист 83 - гръб
лист 84 - лице
лист 84 - гръб
лист 85 - лице
лист 85 - гръб
лист 86 - лице
лист 86 - гръб
лист 87 - лице
лист 87 - гръб
лист 88 - лице
лист 88 - гръб
лист 89 - лице
лист 89 - гръб
лист 89a - лице
лист 89a - гръб
лист 90 - лице
лист 90 - гръб
лист 91 - лице
лист 91 - гръб
лист 92 - лице
лист 92 - гръб
лист 93 - лице
лист 93 - гръб
лист 94 - лице
лист 94 - гръб
лист 95 - лице
лист 95 - гръб
лист 96 - лице
лист 96 - гръб
лист 97 - лице
лист 97 - гръб