-
№ 7184

Cod. D. Slavo 9 Часослов началото на XVIII в. [Ръкопис]

Автор:
Година: 1800 г.
Град:
Издателство:
Страници: 62
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Украса : киноварни инициали, на места разработени с растителни удължения (л. 3Б, 9, 22Б, 25, 32, 42Б, 44, 50, 56), другата група инициали са украсени с черни точки по хастите на буквите (л. 16, 55Б), те заемат обикновено до 3-4 реда от основния текст. Везано писмо; Бележки и приписки : няма; Съдържание : часослов, без начало, сега текстът започва със стихира на шести глас (л. 1-2) от обедницата, липсва краят; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014]; Стари сигнатури : на л. 1 горе е залепен жълт етикет със стар N 9, с черно мастило в горното поле е отбелязано N 1108/12942 [дефектно], с червен молив "каса", на последния л. 61Б има квадратен печат на УБ, на л. 1, 5 и 44 - сух квадратен печат на УБ; Произход : ръкописът е пoстъпил в ЦСВП от УБ през 1988 г., в Каталога е под N 12; Подвързия : няма; Славянски, гръцки и ориенталски ръкописи от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", Каталог за изложба. София, 1988, с. 8, N 12; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 21-23

Съдържание

Часослов началото на XVIII в.[Ръкопис]
лист 1 - лице
лист 1 - гръб, лист 2 - лице
лист 2 - гръб, лист 3 - лице
лист 3 - гръб, лист 4 - лице
лист 4 - гръб, лист 5 - лице
лист 5 - гръб, лист 6 - лице
лист 6 - гръб, лист 7 - лице
лист 7 - гръб, лист 8 - лице
лист 8 - гръб, лист 9 - лице
лист 9 - гръб, лист 10 - лице
лист 10 - гръб, лист 11 - лице
лист 11 - гръб, лист 12 - лице
лист 12 - гръб, лист 13 - лице
лист 13 - гръб, лист 14 - лице
лист 14 - гръб, лист 15 - лице
лист 15 - гръб, лист 16 - лице
лист 16 - гръб, лист 17 - лице
лист 17 - гръб, лист 18 - лице
лист 18 - гръб, лист 19 - лице
лист 19 - гръб, лист 20 - лице
лист 20 - гръб, лист 21 - лице
лист 21 - гръб, лист 22 - лице
лист 22 - гръб, лист 23 - лице
лист 23 - гръб, лист 24 - лице
лист 24 - гръб, лист 25 - лице
лист 25 - гръб, лист 26 - лице
лист 26 - гръб, лист 27 - лице
лист 27 - гръб, лист 28 - лице
лист 28 - гръб, лист 29 - лице
лист 29 - гръб, лист 30 - лице
лист 30 - гръб, лист 31 - лице
лист 31 - гръб, лист 32 - лице
лист 32 - гръб, лист 33 - лице
лист 33 - гръб, лист 34 - лице
лист 34 - гръб, лист 35 - лице
лист 35 - гръб, лист 36 - лице
лист 36 - гръб, лист 37 - лице
лист 37 - гръб, лист 38 - лице
лист 38 - гръб, лист 39 - лице
лист 39 - гръб, лист 40 - лице
лист 40 - гръб, лист 41 - лице
лист 41 - гръб, лист 42 - лице
лист 42 - гръб, лист 43 - лице
лист 43 - гръб, лист 44 - лице
лист 44 - гръб, лист 45 - лице
лист 45 - гръб, лист 46 - лице
лист 46 - гръб, лист 47 - лице
лист 47 - гръб, лист 48 - лице
лист 48 - гръб, лист 49 - лице
лист 49 - гръб, лист 50 - лице
лист 50 - гръб, лист 51 - лице
лист 51 - гръб, лист 52 - лице
лист 52 - гръб, лист 53 - лице
лист 53 - гръб, лист 54 - лице
лист 54 - гръб, лист 55 - лице
лист 55 - гръб, лист 56 - лице
лист 56 - гръб, лист 57 - лице
лист 57 - гръб, лист 58 - лице
лист 58 - гръб, лист 59 - лице
лист 59 - гръб, лист 60 - лице
лист 60 - гръб, лист 61 - лице
лист 61 - гръб