-
№ 7185

Cod. D. Slavo 18 Рилска псалтикия 1873 г. [Ръкопис]

Автор:
Година: 1873 г.
Град:
Издателство:
Страници: 102
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Украса : растително-геометрични инициали, оцветени в червено и зелено мастило, типични за музикалните ръкописи от Рилската певческа школа; Бележки : на л. 1а три бележки от ръката на писача; л. 1. Господи возвах на осемте гласа; л. 11Б. Полиелей на седми глас, творба на Неофит Рилски; л.19. Песнопения за обличането на свещенослужителя; л. 21Б. Достойно ест от Неофит Рилски, заедно с песнопения на Аверкий Рилец и Ксенофонт Рилски; л. 27а. Ирмоси за цялата година; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014]; Произход : книгата е от колекцията на УБ, постъпва в Центъра "Ив. Дуйчев" през 1988; Подвързия : дебел цветен картон, на гърба и по четирите ъгъла облепен с кожа, гърбът е с изпъкнали биндове; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 38-39

Съдържание

Рилска псалтикия 1873 г.[Ръкопис]
форзац
лист 1 - лице
лист 1 - гръб, лист 2 - лице
лист 2 - гръб, лист 3 - лице
лист 3 - гръб, лист 4 - лице
лист 4 - гръб, лист 5 - лице
лист 5 - гръб, лист 6 - лице
лист 6 - гръб, лист 7 - лице
лист 7 - гръб, лист 8 - лице
лист 8 - гръб, лист 9 - лице
лист 9 - гръб, лист 10 - лице
лист 10 - гръб, лист 11 - лице
лист 11 - гръб, лист 12 - лице
лист 12 - гръб, лист 13 - лице
лист 13 - гръб, лист 14 - лице
лист 14 - гръб, лист 15 - лице
лист 15 - гръб, лист 16 - лице
лист 16 - гръб, лист 17 - лице
лист 17 - гръб, лист 18 - лице
лист 18 - гръб, лист 19 - лице
лист 19 - гръб, лист 20 - лице
лист 20 - гръб, лист 21 - лице
лист 21 - гръб, лист 22 - лице
лист 22 - гръб, лист 23 - лице
лист 23 - гръб, лист 24 - лице
лист 24 - гръб, лист 25 - лице
лист 25 - гръб, лист 26 - лице
лист 26 - гръб, лист 27 - лице
лист 27 - гръб, лист 28 - лице
лист 28 - гръб, лист 29 - лице
лист 29 - гръб, лист 30 - лице
лист 30 - гръб, лист 31 - лице
лист 31 - гръб, лист 32 - лице
лист 32 - гръб, лист 33 - лице
лист 33 - гръб, лист 34 - лице
лист 34 - гръб, лист 35 - лице
лист 35 - гръб, лист 36 - лице
лист 36 - гръб, лист 37 - лице
лист 37 - гръб, лист 38 - лице
лист 38 - гръб, лист 39 - лице
лист 39 - гръб, лист 40 - лице
лист 40 - гръб, лист 41 - лице
лист 41 - гръб, лист 42 - лице
лист 42 - гръб, лист 43 - лице
лист 43 - гръб, лист 44 - лице
лист 44 - гръб, лист 45 - лице
лист 45 - гръб, лист 46 - лице
лист 46 - гръб, лист 47 - лице
лист 47 - гръб, лист 48 - лице
лист 48 - гръб, лист 49 - лице
лист 49 - гръб, лист 50 - лице
лист 50 - гръб, лист 51 - лице
лист 51 - гръб, лист 52 - лице
лист 52 - гръб, лист 53 - лице
лист 53 - гръб, лист 54 - лице
лист 54 - гръб, лист 55 - лице
лист 55 - гръб, лист 56 - лице
лист 56 - гръб, лист 57 - лице
лист 57 - гръб, лист 58 - лице
лист 58 - гръб, лист 59 - лице
лист 59 - гръб, лист 60 - лице
лист 60 - гръб, лист 61 - лице
лист 61 - гръб, лист 62 - лице
лист 62 - гръб, лист 63 - лице
лист 63 - гръб, лист 64 - лице
лист 64 - гръб, лист 65 - лице
лист 65 - гръб, лист 66 - лице
лист 66 - гръб, лист 67 - лице
лист 67 - гръб, лист 68 - лице
лист 68 - гръб, лист 69 - лице
лист 69 - гръб, лист 70 - лице
лист 70 - гръб, лист 71 - лице
лист 71 - гръб, лист 72 - лице
лист 72 - гръб, лист 73 - лице
лист 73 - гръб, лист 74 - лице
лист 74 - гръб, лист 75 - лице
лист 75 - гръб, лист 76 - лице
лист 76 - гръб, лист 77 - лице
лист 77 - гръб, лист 78 - лице
лист 78 - гръб, лист 79 - лице
лист 79 - гръб, лист 80 - лице
лист 80 - гръб, лист 81 - лице
лист 81 - гръб, лист 82 - лице
лист 82 - гръб, лист 83 - лице
лист 83 - гръб, лист 84 - лице
лист 84 - гръб, лист 85 - лице
лист 85 - гръб, лист 86 - лице
лист 86 - гръб, лист 87 - лице
лист 87 - гръб, лист 88 - лице
лист 88 - гръб, лист 89 - лице
лист 89 - гръб, лист 90 - лице
лист 90 - гръб, лист 91 - лице
лист 91 - гръб, лист 92 - лице
лист 92 - гръб, лист 93 - лице
лист 93 - гръб, лист 94 - лице
лист 94 - гръб, лист 95 - лице
лист 95 - гръб, лист 96 - лице
лист 96 - гръб, лист 97 - лице
лист 97 - гръб, лист 98 - лице
лист 98 - гръб, лист 99 - лице
лист 99 - гръб, лист 100 - лице
лист 100 - гръб