-
№ 7189

Cod. D. Slavo 10 Часослов на Милко Котленски 1755 г. [Ръкопис]

Автор: Милко Котленски ХVІІІ в.
Година: 1755 г.
Град:
Издателство:
Страници: 203
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Украса : на л. 2 малка заставка от геометрично-растителен тип, изпълнена в кафяво и червено, заглавните букви са киноварни, инициалите са от геометрично-конструктивен тип с прекъсване на хастата с точки и тирета, някои от инициалите завършват с развити растителни мотиви (лл. 46Б, 109Б) или с обогатяване на хастите чрез многослойно контуриране (л. 97). Везано писмо с редуване на черно и кафяво мастило; Бележки от писача : на л. 1Б; Приписки : на л. 203Б, писано с късен почерк и ръкописни букви : "листа 206, страници 412. Н.М.Рашев. градъ Котелъ. 1894. 3. Май."; Съдържание : часослов с месецослов. Към часослова са добавени Възкресни и Богородични тропари на осем гласа, тропари, кондаци и слави за Господските празници според църковния календар. В месецослова от славянските светци е отбелязана само св. Петка Търновска (14. X.); Електронно копие [ София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2015]; Произход : до 1894 г. ръкописът е бил в Котел, по-късно става притежание на свещеника Никола Попиванов от Неврокоп (Гоце Делчев). Подарен на библиотеката на ЦСВП от неговия внук - Никола Попниколов. В Каталога е включен под N 13; Подвързия : дъски, обвити в тъмночервена кожа, форматът на ръкописа е тип "трапец", на горна корица е щампован вписан в правоъгълник ромб, трилистници и розетки. Подвързията е характерна за Котленския книжовен център, по всяка вероятност е дело на поп Милко Котленски. Личат следи от закопчалки, запазени са две петелки от дърво; Джурова, Аксиния. Въведение в славянската кодикология. София, 1997, с. 56, 98, 101, 102, ил. 103-104, фиг. 24, 32; Караджова, Даринка Минчева. Подвързийната украса, с. 64-78; Караджова, Даринка Минчева. Котленският книжовен център. Пловдив, 1994, с. 49-50, където са посочени и ръкописи на Милко Котленски; Христова, Боряна и др. Български ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталог. София : НБКМ, 1982, 628, 631; Джурова, Аксиния и др. Два възрожденски апокрифа-автографи; Попниколов, П. Десет неизвестни, 353-368; Славянски, гръцки и ориенталски ръкописи от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", Каталог за изложба. София, 1988, с. 9, N 13 и табл. VI; 9-19th century old Balkan manuscripts. S., 1997, 65, 81; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 23-25

Съдържание

Часослов на Милко Котленски1755 г.Ръкопис
лист - 1 лице
лист 1 гръб, лист 2 - лице
лист 2 гръб, лист 3 - лице
лист 3 гръб, лист 4 - лице
лист 4 гръб, лист 5 - лице
лист 5 гръб, лист 6 - лице
лист 6 гръб, лист 7 - лице
лист 7 гръб, лист 8 - лице
лист 8 гръб, лист 9 - лице
лист 9 гръб, лист 10 - лице
лист 10 гръб, лист 11 - лице
лист 11 гръб, лист 12 - лице
лист 12 гръб, лист 13 - лице
лист 13 гръб, лист 14 - лице
лист 14 гръб, лист 15 - лице
лист 15 гръб, лист 16 - лице
лист 16 гръб, лист 17 - лице
лист 17 гръб, лист 18 - лице
лист 18 гръб, лист 19 - лице
лист 19 гръб, лист 20 - лице
лист 20 гръб, лист 21 - лице
лист 21 гръб, лист 22 - лице
лист 22 гръб, лист 23 - лице
лист 23 гръб, лист 24 - лице
лист 24 гръб, лист 25 - лице
лист 25 гръб, лист 26 - лице
лист 26 гръб, лист 27 - лице
лист 27 гръб, лист 28 - лице
лист 28 гръб, лист 29 - лице
лист 29 гръб, лист 30 - лице
лист 30 гръб, лист 31 - лице
лист 31 гръб, лист 32 - лице
лист 32 гръб, лист 33 - лице
лист 33 гръб, лист 34 - лице
лист 34 гръб, лист 35 - лице
лист 35 гръб, лист 36 - лице
лист 36 гръб, лист 37 - лице
лист 37 гръб, лист 38 - лице
лист 38 гръб, лист 39 - лице
лист 39 гръб, лист 40 - лице
лист 40 гръб, лист 41 - лице
лист 41 гръб, лист 42 - лице
лист 42 гръб, лист 43 - лице
лист 43 гръб, лист 44 - лице
лист 44 гръб, лист 45 - лице
лист 45 гръб, лист 46 - лице
лист 46 гръб, лист 47 - лице
лист 47 гръб, лист 48 - лице
лист 48 гръб, лист 49 - лице
лист 49 гръб, лист 50 - лице
лист 50 гръб, лист 51 - лице
лист 51 гръб, лист 52 - лице
лист 52 гръб, лист 53- лице
лист 53 гръб, лист 54 - лице
лист 54 гръб, лист 55 - лице
лист 55 гръб, лист 56 - лице
лист 56 гръб, лист 57 - лице
лист 57 гръб, лист 58 - лице
лист 58 гръб, лист 59 - лице
лист 59 гръб, лист 60 - лице
лист 60 гръб, лист 61 - лице
лист 61 гръб, лист 62 - лице
лист 62 гръб, лист 63 - лице
лист 63 гръб, лист 64 - лице
лист 64 гръб, лист 65 - лице
лист 65 гръб, лист 66 - лице
лист 66 гръб, лист 67 - лице
лист 67 гръб, лист 68 - лице
лист 68 гръб, лист 69 - лице
лист 69 гръб, лист 70 - лице
лист 70 гръб, лист 71 - лице
лист 71 гръб, лист 72 - лице
лист 72 гръб, лист 73 - лице
лист 73 гръб, лист 74 - лице
лист 74 гръб, лист 75 - лице
лист 75 гръб, лист 76 - лице
лист 76 гръб, лист 77 - лице
лист 77 гръб, лист 78 - лице
лист 78 гръб, лист 79 - лице
лист 79 гръб, лист 80 - лице
лист 80 гръб, лист 81 - лице
лист 81 гръб, лист 82 - лице
лист 82 гръб, лист 83 - лице
лист 83 гръб, лист 84 - лице
лист 84 гръб, лист 85 - лице
лист 85 гръб, лист 86 - лице
лист 86 гръб, лист 87 - лице
лист 87 гръб, лист 88 - лице
лист 88 гръб, лист 89 - лице
лист 89 гръб, лист 90 - лице
лист 90 гръб, лист 91 - лице
лист 91 гръб, лист 92 - лице
лист 92 гръб, лист 93 - лице
лист 93 гръб, лист 94 - лице
лист 94 гръб, лист 95 - лице
лист 95 гръб, лист 96 - лице
лист 96 гръб, лист 97 - лице
лист 97 гръб, лист 98 - лице
лист 98 гръб, лист 99 - лице
лист 99 гръб, лист 100 - лице
лист 100 гръб, лист 101 - лице
лист 101 гръб, лист 102 - лице
лист 102 гръб, лист 103 - лице
лист 103 гръб, лист 104 - лице
лист 104 гръб, лист 105 - лице
лист 105 гръб, лист 106 - лице
лист 106 гръб, лист 107 - лице
лист 107 гръб, лист 108 - лице
лист 108 гръб, лист 109 - лице
лист 109 гръб, лист 110 - лице
лист 110 гръб, лист 111 - лице
лист 111 гръб, лист 112 - лице
лист 112 гръб, лист 113 - лице
лист 113 гръб, лист 114 - лице
лист 114 гръб, лист 115 - лице
лист 115 гръб, лист 116 - лице
лист 116 гръб, лист 117 - лице
лист 117 гръб, лист 118 - лице
лист 118 гръб, лист 119 - лице
лист 119 гръб, лист 120 - лице
лист 120 гръб, лист 121 - лице
лист 121 гръб, лист 122 - лице
лист 122 гръб, лист 123 - лице
лист 123 гръб, лист 124 - лице
лист 124 гръб, лист 125 - лице
лист 125 гръб, лист 126 - лице
лист 126 гръб, лист 127 - лице
лист 127 гръб, лист 128 - лице
лист 128 гръб, лист 129 - лице
лист 129 гръб, лист 130 - лице
лист 130 гръб, лист 131 - лице
лист 131 гръб, лист 132 - лице
лист 132 гръб, лист 133 - лице
лист 133 гръб, лист 134 - лице
лист 134 гръб, лист 135 - лице
лист 135 гръб, лист 136 - лице
лист 136 гръб, лист 137 - лице
лист 137 гръб, лист 138 - лице
лист 138 гръб, лист 139 - лице
лист 139 гръб, лист 140 - лице
лист 140 гръб, лист 141 - лице
лист 141 гръб, лист 142 - лице
лист 142 гръб, лист 143 - лице
лист 143 гръб, лист 144 - лице
лист 144 гръб, лист 145 - лице
лист 145 гръб, лист 146 - лице
лист 146 гръб, лист 147 - лице
лист 147 гръб, лист 148 - лице
лист 148 гръб, лист 149 - лице
лист 149 гръб, лист 150 - лице
лист 150 гръб, лист 151 - лице
лист 151 гръб, лист 152 - лице
лист 152 гръб, лист 153 - лице
лист 153 гръб, лист 154 - лице
лист 154 гръб, лист 155 - лице
лист 155 гръб, лист 156 - лице
лист 156 гръб, лист 157 - лице
лист 157 гръб, лист 158 - лице
лист 158 гръб, лист 159 - лице
лист 159 гръб, лист 160 - лице
лист 160 гръб, лист 161 - лице
лист 161 гръб, лист 162 - лице
лист 162 гръб, лист 163 - лице
лист 163 гръб, лист 164 - лице
лист 164 гръб, лист 165 - лице
лист 165 гръб, лист 166 - лице
лист 166 гръб, лист 167 - лице
лист 167 гръб, лист 168 - лице
лист 168 гръб, лист 169 - лице
лист 169 гръб, лист 170 - лице
лист 170 гръб, лист 171 - лице
лист 171 гръб, лист 172 - лице
лист 172 гръб, лист 173 - лице
лист 173 гръб, лист 174 - лице
лист 174 гръб, лист 175 - лице
лист 175 гръб, лист 176 - лице
лист 176 гръб, лист 177 - лице
лист 177 гръб, лист 178 - лице
лист 178 гръб, лист 179 - лице
лист 179 гръб, лист 180 - лице
лист 180 гръб, лист 181 - лице
лист 181 гръб, лист 182 - лице
лист 182 гръб, лист 183 - лице
лист 183 гръб, лист 184 - лице
лист 184 гръб, лист 185 - лице
лист 185 гръб, лист 186 - лице
лист 186 гръб, лист 187 - лице
лист 187 гръб, лист 188 - лице
лист 188 гръб, лист 189 - лице
лист 189 гръб, лист 190 - лице
лист 190 гръб, лист 191 - лице
лист 191 гръб, лист 192 - лице
лист 192 гръб, лист 193 - лице
лист 193 гръб, лист 194 - лице
лист 194 гръб, лист 195 - лице
лист 195 гръб, лист 196 - лице
лист 196 гръб, лист 197 - лице
лист 197 гръб, лист 198 - лице
лист 198 гръб, лист 199 - лице
лист 199 гръб, лист 200 - лице
лист 200 гръб, лист 201 - лице
лист 201 гръб, лист 202 - лице
лист 202 гръб, лист 203 - лице
лист 203 гръб