-
№ 7190

Cod. D. Slavo 2 Четвероевангелие втората половина на XVI в. [Ръкопис]

Автор:
Година: 1692 г.
Град:
Издателство:
Страници: 314
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът не е в добро състояние, без начало и край, с липси вътре в текста, листовете са разкъсани, изрязани са неравно при второ подвързване. Тогава вероятно са отпаднали и някои от буквените означения на тетрадите и наполовина са срязани литургическите указания. Сега ръкописът започва с 8 лист и VI тетрада; Украса : типична за ръкописите с влахо-молдавски произход, заставки и киноварни инициали в балкански стил (л. 10, 97) с цвета на мастилото, везано писмо при началото на всяко евангелие и към оглавленията, плетенични инициали, заемащи до 6 реда от текстовата колонка. Сега са запазени само заставката към началото на евангелие от Лука (л. 10) и предисловието и заставката към началото на евангелието от Йоан (л. 94). Номерата на първите глави от всяко евангелие са били поставени в червени медальони-гербове, както това личи от гл. 1 към евангелие от Йоан; Бележки от писача : няма; Приписки : за броя на къщите в Горна, Средна и Долна махала и разпределението на свещениците; Съдържание : ръкописът е съдържал четирите евангелия с указания за за перикопното им деление, началата и синаксарни таблици. Най-много липси има в евангелията на Матей и Марко, евангелията от Йоан и Лука са запазени; Електронно копие [ София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2015]; Стари сигнатури : в горната част на предна корица е залепен бял етикет с N 5, отвътре на предния капак е отбелязано с черно мастило N 999/1911 г. Библиотечна проверка през 1956 г. в УБ; Произход : с машинка с лилава лента е отбелязано : "За библиотеката при Университета в София. София, Св. Климент (25.XI.) 1910 г. Дар от Ц. Сталийски". Ръкописът е от сбирката на УБ и е постъпил в ЦСВП през 1988 г. В каталога е под N 2; Подвързия : картон в червеникаво-кафява кожа, горната корица е орнаментирана с правоъгълна рамка от три реда растителни мотиви, в средата овална розета, флорални мотиви във вътрешните ъгли на рамката. Долната корица е сегментирана на правоъгълници, запълнени с растителни орнаменти. Кожата на гърба е проядена, запазени са трите бинда, закопчалките и петелките; Джурова, А. Въведение в славянската кодикология. София, 1997, ил. 95; Славянски, гръцки и ориенталски ръкописи от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", Каталог за изложба. София, 1988, с. 7 и табл. II; Подвързията е реставрирана през 1992 г. в Народна библиотека; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 12-14

Съдържание

Четвероевангелие втората половина на XVI в.Ръкопис
лист 1 - лице
лист 1 - гръб
лист 2 - лице
лист 2 - гръб
лист 3 - лице
лист 3 - гръб
лист 4 - лице
лист 4 - гръб
лист 5 - лице
лист 5 - гръб
лист 6 - лице
лист 6 - гръб
лист 7 - лице
лист 7 - гръб
лист 8 - лице
лист 8 - гръб
лист 9 - лице
лист 9 - гръб
лист 10 - лице
лист 10 - гръб
лист 11 - лице
лист 11 - гръб
лист 12 - лице
лист 12 - гръб
лист 13 - лице
лист 13 - гръб
лист 14 - лице
лист 14 - гръб
лист 15 - лице
лист 15 - гръб
лист 16 - лице
лист 16 - гръб
лист 17 - лице
лист 17 - гръб
лист 18 - лице
лист 18 - гръб
лист 19 - лице
лист 19 - гръб
лист 20 - лице
лист 20 - гръб
лист 21 - лице
лист 21 - гръб
лист 22 - лице
лист 22 - гръб
лист 23 - лице
лист 23 - гръб
лист 24 - лице
лист 24 - гръб
лист 25 - лице
лист 25 - гръб
лист 26 - лице
лист 26 - гръб
лист 27 - лице
лист 27 - гръб
лист 28 - лице
лист 28 - гръб
лист 29 - лице
лист 29 - гръб
лист 30 - лице
лист 30 - гръб
лист 31 - лице
лист 31 - гръб
лист 32 - лице
лист 32 - гръб
лист 33 - лице
лист 33 - гръб
лист 34 - лице
лист 34 - гръб
лист 35 - лице
лист 35 - гръб
лист 36 - лице
лист 36 - гръб
лист 37 - лице
лист 37 - гръб
лист 38 - лице
лист 38 - гръб
лист 39 - лице
лист 39 - гръб
лист 40 - лице
лист 40 - гръб
лист 41 - лице
лист 41 - гръб
лист 42 - лице
лист 42 - гръб
лист 43 - лице
лист 43 - гръб
лист 44 - лице
лист 44 - гръб
лист 45 - лице
лист 45 - гръб
лист 46 - лице
лист 46 - гръб
лист 47 - лице
лист 47 - гръб
лист 48 - лице
лист 48 - гръб
лист 49 - лице
лист 49 - гръб
лист 50 - лице
лист 50 - гръб
лист 51 - лице
лист 51 - гръб
лист 52 - лице
лист 52 - гръб
лист 53 - лице
лист 53 - гръб
лист 54 - лице
лист 54 - гръб
лист 55 - лице
лист 55 - гръб
лист 56 - лице
лист 56 - гръб
лист 57 - лице
лист 57 - гръб
лист 58 - лице
лист 58 - гръб
лист 59 - лице
лист 59 - гръб
лист 60 - лице
лист 60 - гръб
лист 61 - лице
лист 61 - гръб
лист 62 - лице
лист 62 - гръб
лист 63 - лице
лист 63 - гръб
лист 64 - лице
лист 64 - гръб
лист 65 - лице
лист 65 - гръб
лист 66 - лице
лист 66 - гръб
лист 67 - лице
лист 67 - гръб
лист 68 - лице
лист 68 - гръб
лист 69 - лице
лист 69 - гръб
лист 70 - лице
лист 70 - гръб
лист 71 - лице
лист 71 - гръб
лист 72 - лице
лист 72 - гръб
лист 73 - лице
лист 73 - гръб
лист 74 - лице
лист 74 - гръб
лист 75 - лице
лист 75 - гръб
лист 76 - лице
лист 76 - гръб
лист 77 - лице
лист 77 - гръб
лист 78 - лице
лист 78 - гръб
лист 79 - лице
лист 79 - гръб
лист 80 - лице
лист 80 - гръб
лист 81 - лице
лист 81 - гръб
лист 82 - лице
лист 82 - гръб
лист 83 - лице
лист 83 - гръб
лист 84 - лице
лист 84 - гръб
лист 85 - лице
лист 85 - гръб
лист 86 - лице
лист 86 - гръб
лист 87 - лице
лист 87 - гръб
лист 88 - лице
лист 88 - гръб
лист 89 - лице
лист 89 - гръб
лист 90 - лице
лист 90 - гръб
лист 91 - лице
лист 91 - гръб
лист 92 - лице
лист 92 - гръб
лист 93 - лице
лист 93 - гръб
лист 94 - лице
лист 94 - гръб
лист 95 - лице
лист 95 - гръб
лист 96 - лице
лист 96 - гръб
лист 97 - лице
лист 97 - гръб
лист 98 - лице
лист 98 - гръб
лист 99 - лице
лист 99 - гръб
лист 100 - лице
лист 100 - гръб
лист 101 - лице
лист 101 - гръб
лист 102 - лице
лист 102 - гръб
лист 103 - лице
лист 103 - гръб
лист 104 - лице
лист 104 - гръб
лист 105 - лице
лист 105 - гръб
лист 106 - лице
лист 106 - гръб
лист 107 - лице
лист 107 - гръб
лист 108 - лице
лист 108 - гръб
лист 109 - лице
лист 109 - гръб
лист 110 - лице
лист 110 - гръб
лист 111 - лице
лист 111 - гръб
лист 112 - лице
лист 112 - гръб
лист 113 - лице
лист 113 - гръб
лист 114 - лице
лист 114 - гръб
лист 115 - лице
лист 115 - гръб
лист 116 - лице
лист 116 - гръб
лист 117 - лице
лист 117 - гръб
лист 118 - лице
лист 118 - гръб
лист 119 - лице
лист 119 - гръб
лист 120 - лице
лист 120 - гръб
лист 121 - лице
лист 121 - гръб
лист 122 - лице
лист 122 - гръб
лист 123 - лице
лист 123 - гръб
лист 124 - лице
лист 124 - гръб
лист 125 - лице
лист 125 - гръб
лист 126 - лице
лист 126 - гръб
лист 127 - лице
лист 127 - гръб
лист 128 - лице
лист 128 - гръб
лист 129 - лице
лист 129 - гръб
лист 130 - лице
лист 130 - гръб
лист 131 - лице
лист 131 - гръб
лист 132 - лице
лист 132 - гръб
лист 133 - лице
лист 133 - гръб
лист 134 - лице
лист 134 - гръб
лист 135 - лице
лист 135 - гръб
лист 136 - лице
лист 136 - гръб
лист 137 - лице
лист 137 - гръб
лист 138 - лице
лист 138 - гръб
лист 139 - лице
лист 139 - гръб
лист 140 - лице
лист 140 - гръб
лист 141 - лице
лист 141 - гръб
лист 142 - лице
лист 142 - гръб
лист 143 - лице
лист 143 - гръб
лист 144 - лице
лист 144 - гръб
лист 145 - лице
лист 145 - гръб
лист 146 - лице
лист 146 - гръб
лист 147 - лице
лист 147 - гръб
лист 148 - лице
лист 148 - гръб
лист 149 - лице
лист 149 - гръб
лист 150 - лице
лист 150 - гръб
лист 151 - лице
лист 151 - гръб
лист 152 - лице
лист 152 - гръб
лист 153 - лице
лист 153 - гръб
лист 154 - лице
лист 154 - гръб
лист 155 - лице
лист 155 - гръб
лист 156 - лице
лист 156 - гръб
лист 157 - лице
лист 157 - гръб