-
№ 7191

Cod. D. Slavo 44 Счетник на Никола Образописов за периода 1871-1893 г. [Ръкопис]

Автор: Образописов, Никола Иванов 1829-1915.
Година: 1871 г.
Град:
Издателство:
Страници: 140
Категория: Други
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът е оформен като сбор от разписки и поръчки, заградени отделно една от друга. Липси няма, книгата е в добро състояние; Съдържание : Личният бележник със сметки на видния художник от Самоковската възрожденска школа Никола Иванов Образописов (1829-1915), в него е записвал подробно всички поръчки за украса на църкви и рисуване на икони, отстрани е отбелязвал цените на поръчките и е записвал "платено" след приключване на работата; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2015]; Украса : няма; Ръкописът постъпва в Центъра "Ив. Дуйчев" заедно с библиотеката на Асен Василиев през 1988 г.; Подвързия : дебел картон, отстрани с платно, което е разкъсано, пoдвързията е с черна хартия; Василиев, Асен. Български възрожденски майстори : Живописци, резбари, строители. София, 1965, с. 445-463; Мавродинов, Никола. Изкуството на Българското възраждане, София, 1957, с. 289-290; Цончева, Мара. Българско възраждане - живопис и графика. София, 1962, с. 32-34; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 131-135

Съдържание

Счетник на Никола Образописов
лист 1 - лице
лист 1 - гръб
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 114 - гръб
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 125 - гръб
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173